czwartek, 30 czerwca 2016

Dla Inowrocławia, jego mieszkańców i regionu............

 Zaczęło się od takiego zaproszenia..............

W środowe popołudnie 29 czerwca w zaprzyjaźnionej Pijalni Wód Mineralnych "Inowrocławianka"
odbyło się wręczenie nagród Animator Kultury 2016.
 Pod okiem Teściowej, której poświęciłem kilkanaście fraszek i wierszy. Zaproszonym gościom czas uprzyjemniała "Polifonika".Potem do akcji wkroczył Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza wręczając nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Niżej oficjalne przedstawienie nagrodzonych i uzasadnienie przyznanych nagród.
Tytułem Animator Kultury 2016 oraz nagrodami pieniężnymi, statuetkami anioła i listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani:
Bartłomiej Gapiński – autor cenionej publikacji będącej swoistym studium Inowrocławskich Nocy Solannowych organizowanych w latach 2005-2014,
Łukasz Oliwkowski – reaktywował Dyskusyjny Klub Filmowy; prowadzi „Spotkania z filmem” w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza; współorganizator konferencji naukowej „Znaki Miasta. O wielokulturowym charakterze osiedla Ustronie w Inowrocławiu”; muzyk z kwartetu „Polifonika”,
Przemysław Woltman – animator, pomysłodawca i współorganizator wielu wydarzeń, w tym m.in. Art INO Festiwalu w 2015r.


W tym roku przyznano również siedem wyróżnień w formie symbolicznych statuetek aniołów oraz listów gratulacyjnych. Otrzymali je:
Katarzyna Buszkiewicz – animator, pomysłodawczyni i współorganizator wielu inicjatyw związanych m.in. z promocją kultury kujawskiej,
Mirosława Buzalska – Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza. Od 1984 r. kieruje Filią nr 1 dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Krajowej 12. Od rozpoczęcia pracy nawiązała współpracę z licznymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Współtworzyła m.in. „Noc z Andersenem”, „Wielką Grę” oraz „Turniej Międzybiblioteczny”,
Anna Kończal – Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – kierownik Filii nr 1 i Działu Instrukcyjno-Metodycznego; sekretarz Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Toruniu, od lat sprawuje nadzór merytoryczny i koordynuje działalnością kulturalną w placówkach bibliotecznych w Inowrocławiu;
Jerzy Łaganowski – twórca i redaktor portalu Kroniki Inowroclawskie, na łamach którego promuje miasto i jego historię,
Zenon Lewicki – dr n. med., fotograf zatrzymujący w kadrze piękno przyrody, zdjęcia te wielokrotnie były prezentowane na wystawach,
Marcin Szulkowski – muzyk, gitarzysta, kompozytor i lider zespołu bluesowego „Szulerzy”,
Donata Tokoń – Kujawskie Centrum Kultury, wieloletni animator.
Osobne podziękowania zostały skierowane na ręce: Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza Doroty Drobnik-Stefańskiej, Dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Moniki Śliwińskiej, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesławy Pawłowskiej.
 – Jerzy Łaganowski – twórca i redaktor portalu Kroniki Inowroclawskie, na łamach którego promuje miasto i jego historię.

Cóż się kryje za tym suchym komunikatem, postaram się pokrótce przybliżyć:
* jako jeden z nielicznych nie pracuję w kulturze zawodowo, to co robię to hobby, pasja ,wypełniająca niemal każdą chwilę wolnego czasu
* wiele........wiele km przedeptanych z aparatem fotograficznym
* ślęczenie przed komputerem głównie w późnych godzinach, często nocnych, podczas tworzenia kolejnych postów w kronikach
* 910 opublikowanych postów w kronikach
* ponad 80 000 fotografii
* ponad 1200 wierszy
* przedstawianie historii miasta i regionu, obyczajów, gwary 
* pokazywanie wszelkich zmian w mieście i okolicy
* promowanie imprez organizowanych w Inowrocławiu 
* prezentacja piękna naszej przyrody
* opracowywanie i upublicznianie projektów i pomysłów wpływających na rozwój Inowrocławia i regionu
* jednym słowem prezentacja wszystkiego co piękne, interesujące i ważne w naszym mieście 
* inowrocławskie zabytki
* miejsca, które warto odwiedzić
* udostępnianie "Kronik Inowrocławskich" i fotografii na kilku portalach ( Google +, Facebook, Pinterest)
* tylko na jednym z nich 4 925 000 odsłon i po kilkaset tysięcy na pozostałych
* Inowrocław dzięki mym fotografiom jest już rozpoznawalny w wielu krajach świata  ( setki,dziesiątki tysięcy odsłon z USA, Chin, Australii, Rosji, Niemiec, Francji, Luksemburga, Włoch, Grecji, Chorwacji, Ukrainy, Anglii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, ale także np. z Emiratów Arabskich, Indii, Tajlandii, Nepalu, Japonii, Mauritiusa ....i długo by jeszcze wymieniać).


Wszystko dla ciebie
grodzie na soli
tysiące ścieżek przedeptanych
twe imię piórem i obrazem
wysławiane
Bóg, rodzina, kujawska ziemia
wypełnia życie w całości
mijają lata
nic się nie zmienia
kronikarz w każdym zaułku 
swego miasta gości.
Przywoływane dawne wydarzenia
ożywione wielkie postaci
pokazane wszystkie zmiany
przyroda w szatach każdej pory roku
język i obyczaje naszych ojców i dziadów
można to wszystko napotkać
w tych obszernych stronicach
po to przecież żyje
ta kujawska kronika.


A to nasz  parkowy kowalik, kibicował nagrodzonym i nie tylko..............:)