wtorek, 22 sierpnia 2017

Warto uczyć patriotyzmu.......niezwykła wystawa na inowrocławskim dworcu kolejowym

Wiara i patriotyzm pozwoliły nam jako narodowi przetrwać lata wojen, niewoli, zaborów, prześladowań, doprowadzić do wyzwolenia kraju i wywalczenia jego niepodległości.
To sprawiło, że przetrwał język polski i Polska pozostała na mapach Europy i świata.
Cóż to jest ten patriotyzm ?
Miłość do Ojczyzny, do naszej ziemi, pięknej polskiej przyrody, wrażliwość na wszystko co nasze, polskie, ważne i piękne.
Szacunek do Godła, Barw Narodowych, kultywowanie tradycji, dawnych obyczajów, znajomość i rozpowszechnianie polskiej literatury, poezji, malarstwa, teatru, filmu, muzyki, pieśni, piosenki, jednym słowem polskiej kultury i sztuki.
Restaurowanie i dbanie o zabytki, szacunek do wszelkiej spuścizny po naszych przodkach.
Pamięć o pomnikach, grobach bohaterów poległych za Ojczyznę, przekazywanie tej pamięci.
Promowanie tego co piękne i wartościowe, dbanie o nieustanny rozwój tego miejsca gdzie mieszkamy, żyjemy, pracujemy i tworzymy.
Zarażanie tym wszystkim młodego pokolenia i sprawienie by i ono kochało swoją Ojczyznę. 
Patriotyzm to też zwykłe uczciwe życie, przekazywanie dobrych wzorców, tworzenie warunków by nasze dzieci i wnuki mogły godnie żyć w naszym kraju, rozwijać się tutaj i spełniać, doceniać piękno tej ziemi, kochać ją i przekazać tę miłość następnym pokoleniom.
Wartościowa i chwalebna jest więc decyzja o zorganizowaniu wystawy "Orzeł Biały Nasza Duma" w holu inowrocławskiego dworca kolejowego, który zaznaczył się w walce Polaków o niepodległość.


Wystawa jest pokłosiem konkursu o tym samym tytule, zorganizowanym przez : marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, wojewodę, kuratora oświaty i senatora RP, Jana Rulewskiego.
Zaprezentowano kilkadziesiąt prac młodych ludzi z całego województwa wykonanych z różnych materiałów i różnymi technikami.


Coraz mniej boćków przylatuje na nasze pola

Rzadziej znak krzyża nad bochnem chleba czynimy

Mniej czytamy naszych wieszczów

Za granicą żyją nasze syny

Ale nie zapominajmy, że to tutaj

Nad Wisłą, Odrą, Wartą i Notecią

Między Bałtykiem i Tatrami

Leży ziemia naszych ojców i dziadów

Na wietrze łopocze biało-czerwona

I biały orzeł krąży nad nami.

Wiara i patriotyzm.

Wiara i kultura
Oblicze Jasnogórskiej Pani
wiersze, powieści,obrazy, rzeźby
pielgrzymki do Ostrej Bramy
Biało-czerwona, Orzeł
mowa ojców i dziadów
Mazurek ukochany
Chopin, Moniuszko
pieśni przez wieki śpiewane
Ciało Chrystusa w procesjach niesione
wszystko to pozwalało przetrwać
okupacje,zabory, niewole
dziedzictwo przodków
patriotyzmem zwane
opieka Maryi
przez naród ukoronowanej
korzenie wrośnięte
w ziemię nad Wisłą
czerpiące soki z takiego podłoża
dawały siłę by była niepodległa
wolna, niezwyciężona
przewracane ukradkiem
wieszczów stronice
za nic więzienia, obozy, katorgi
na miedzach pośród wierzb i grusz
krzyże i kaplice
Wiara i Patriotyzm to wielka siła
zapamiętajmy to na wieki
dzięki niej naród i państwo
nigdy nie umiera
żyje.
Warto kochać tę ziemię
o naszych przodkach pamiętać
zwyczaje, tradycje kultywować
warto kochać
to co ważne dla nowych 
pokoleń zachować
warto być patriotą
warto wierzyć
by trwała ONA
wiara, tradycja, sztuka i kultura
dziadów i ojców spuścizna
to pozwoliło przetrwać
wojny, zabory, niewole
zachować naród, język
sprawić by ciągle trwała
piękna, kochana
OJCZYZNA.


Warto uczyć patriotyzmu
nasze dzieci i wnuki
by Polska przetrwała
na mapach świata
język nasz piękny
rozbrzmiewał przez
kolejne wieki
naród trwał w jedności
jako jedne matki dzieci.
Promowanie uroków naszej przyrody, piękna krajobrazu, zabytków, rozwijanie turystyki, która jest motorem napędowym regionu to również nic innego jak patriotyzm.
Warto być patriotą, dbać o wszystko co dla inowrocławian, kujawiaków, Polaków ważne i piękne, przekazywać to kolejnym pokoleniom, przyczyniać się do tego, by tutaj nadal było ciekawie i pięknie, by można było tutaj żyć, pracować, rozwijać się i budować przyszłość dzieciom i wnukom.

Piękne są prace na tej wystawie, szkoda tylko, że nie zadbano o odpowiednią reklamę i promocję tego wydarzenia....może moja relacja nieco to zrekompensuje.
Pozwoliłem sobie dodać do relacji kilka moich wierszy związanych z tematem posta i wystawy oraz kilka fotek z Inowrocławia oraz rzeźbę Godła, która stoi w moim mieszkaniu.
Poniżej wiersz o moim mieście, Inowrocławiu.......


Za co cię kocham.......Kocham cię za ogrody zielone

za mnóstwo kwiatów

za wielką historię

za baśniową podziemną krainę

za tysiącletni cmentarz

za sędziwą Ruinę

za zew wolności 

kujawskie karki nigdy nie schylone

za tężnię, teściową

bursztynu dawną odsłonę

za Łokietka, Jadwigę, Jagiełły wojaże

wijącą się Noteć

jej zakrwawione fale

za makabryczną noc

Błonia tragiczną ofiarę

za geniusz Konradowica

i jego spuściznę

kocham cię kujawski grodzie

jak najbliższą rodzinę

jak dom rodzinny
jak Ojczyznę.