czwartek, 14 lipca 2016

Nigdy więcej...............Mątwy 1666 r

W 350 rocznicę tragicznej, najbardziej krwawej bratobójczej bitwy w historii Polski stoczonej na bagnistej przeprawie przez Noteć na murach pobliskiej mątewskiej świątyni pw. Opatrzności Bożej wmurowano pamiątkową tablicę z wyrytym napisem 
"W 350. rocznicę Bitwy pod Mątwami, pamiętając o poległych rodakach. Inowrocławianie. 13 lipca 2016 roku".
Najbardziej krwawa bitwa bratobójcza w historii Polski, która się odbyła podczas rokoszu, jaki za sprawą byłego marszałka wielkiego koronnego i hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego ogarnął cały kraj w latach 1665-1666.
13 lipca 1666 roku 17-21 tysięcy żołnierzy królewskich Jana Kazimierza  pod bezpośrednim dowództwem hetmana Jana Sobieskiego podczas przeprawy przez bagnisty bród Noteci zostało zaatakowanych spontanicznie przez oddziały rokoszan liczące ok.15- 16 tysięcy żołnierzy.
Straty były olbrzymie.według różnych źródeł zginęło ok. 4000 żołnierzy królewskich, w tym 400 oficerów, a po stronie rokoszan około 200 ( dwustu żołnierzy!).
Większość ciał miała po 7-10 cięć szablami, były nawet zwłoki z 30-40 ranami, pojedyncze lub podwójne cięcia należały do rzadkości.

W uroczystościach, którym towarzyszyło motto „Ku pamięci i przestrodze” udział wzięli poseł Krzysztof Brejza,wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent Ryszard Brejza, zastępca prezydenta Wojciech Piniewski, radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Piotr Strachanowski, radni miejscy, delegacje powiatu z wicestarostą Włodzimierz Figasem na czele, gminy z wicewójtem Markiem Karólewskim, członkowie organizacji kombatanckich, delegacje partii i instytucji i przedsiębiorstw oraz placówek oświatowych, organizacje harcerskie. Poświęcenia tablicy dokonał ks. biskup senior Bogdan Wojtuś.
Przed świątynią rozwinięta została kopia królewskiego sztandaru Jana Kazimierza.Potoki szlachetnej krwi spływały po tej ziemi
tysiące rozsiekanych ciał było karmą dla kruków i wron
niech będzie przestrogą w co nienawiść może się zmienić
zapamiętajmy więc na wieki ten mątewski pogrom.
 Uroczystości uświetniła swym występem Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino".
O godz. 11:00 w Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju w Markowicach odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w bitwie mątewskiej. Przed świątynią ponownie rozwinięta została kopia królewskiego sztandaru Jana Kazimierza.


O godz. 14:00 w Teatrze Miejskim rozpoczęła się konferencja naukowa poprzedzona inscenizacją historyczną przygotowaną przez nauczycieli i młodzież z Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu.Ciekawe referaty wygłosili naukowcy z kilku uczelni oraz inowrocławskiego muzeum:
prof. Mirosław Nagielski (UW), prof. Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN), dr Igor Kraszewski (UAM), dr Andrzej Korytko (UWM), dr Zbigniew Hundert (UKSW), dr Sławomir Augusiewicz i Marcin Woźniak (Muzeum im. J. Kasprowicza).
Zafrasowany Chrystus bratnimi konfliktami
tysiącami litrów krwi przelanej
skłania do modlitwy
przemyśleń, zaniechania nienawiści
rozmowy, współpracy
unikania pomówień, gniewu
by mątewska rzeź nigdy nie wróciła
Polska nie potrzebuje
bratniej krwi rozlewu.
Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze
dla Ojczyzny ratowania rzucił się przez morze
Śpiewamy w Hymnie oddając cześć żołnierzom wielkiego hetmana
Wielu z nich poległo przy brodzie nad Notecią
Uświęcając te pola krwią przelaną przez braci
Płynącą potokami, sączącą się strumykami
Wsiąkającą godzinami w kujawską ziemię
Reszta tej szlachetnej krwi popłynęła z nurtem rzeki
Rzeki której wody długo były czerwone
Czerwone jak maki pod Monte Cassino
Może tak uczcić te pola gdzie kwiat narodu zginął
Czerwonymi kwiatami jak ich krew przelana
Kopcem czerwonych kamieni symbolizującym poćwiartowane ciała
Małą kapliczką, przy której modlitwy do Boga popłyną
By duch zgody i porozumienia w narodzie nie zaginął.