sobota, 5 lipca 2014

Lipcowe Kalendarium Kujawskie

Zapraszam na ważne lipcowe wydarzenia w Inowrocławiu i na Kujawach przez wieki na podstawie Kalendarium Kujawskiego Edmunda Mikołajczaka.
1
1788 r- w Inowrocławiu wydane zostało zarządzenie zabraniające krycia domów strzechą, słomą, wiąże się to z wielkimi pożarami, które wielokrotnie dotykały i niszczyły nasze miasto.
1909 r- urodził się Alfred Zulsdorff, długoletni nauczyciel wychowania muzycznego w Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu. Zmarł w 1988 roku.
1970 r-decyzją ministra przemysłu chemicznego powstał Kombinat Sodowo-Solny, w skład którego weszły: Janikowskie Zakłady Sodowe, Inowrocławskie Zakłady Sodowe i Inowrocławskie Kopalnie Soli.
2
1933 r- konsekracja kościoła garnizonowego pw. św. św. Barbary i Maurycego w Inowrocławiu.
3
1959 t- zmarł dr. Czesław Bydałek ( ur.1889), inowrocławski lekarz i działacz społeczny.
4
1902 r- urodził się Józef Bączkowski, powszechnie szanowany nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Jana Kasprowicza , wychowawca wielu znanych sportowców.Uznawany za twórcę inowrocławskiej koszykówki, to od niego zaczęły się sukcesy i tradycje w tej dyscyplinie w naszym mieście. Zmarł w 1980 roku.
5
1893 r- w Pakości powstał Bank Ludowy, który działał również w okresie II Rzeczypospolitej.
1963 r- inowrocławski oddział KPTK zorganizował I Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich. W jury zasiedli m.in. Andrzej Wajda i Krzysztof Teodor Toeplitz.
1975 r- z udziałem około tysiąca osób odbył się w Byczynie pogrzeb Franciszka Becińskiego (ur.1897 w Pilichowie}, kujawskiego poety ludowego, który w okresie międzywojennym  był stałym współpracownikiem"Dziennika Kujawskiego".  
6
1909 r- urodził się Zenon Kopeć, długoletni nauczyciel języka polskiego w I LO im. Jana Kasprowicza, społeczny opiekun zabytków, regionalista, działacz kulturalny, prezes Towarzystwa   Miłośników Miasta Inowrocławia.
1922 r- Józef Diedl został starostą inowrocławskim.
7
1911 r- zmarł Karol Wituski( ur.1830 w Markowicach), kupiec, bankowiec, współorganizator inowrocławskiego Banku Ludowego.
1942 r- hitlerowcy zamordowali Adolfa Bnińskiego ( ur. 1884 ), wojewodę poznańskiego.był absolwentem gimnazjum w Inowrocławiu.
1962 r- Janikowo uzyskało prawa miejskie.
1981 r- ks. Józef Glemp został Prymasem Polski.
 
1989 r- w wieku 86 lat zmarł Wacław Ciesielski, zasłużony inowrocławski organista, kompozytor, dyrygent i pedagog, pierwszy kierownik inowrocławskiej szkoły muzycznej.
8
1343 r-miasto Inowrocław znalazło się wśród gwarantów traktatu kaliskiego, zawartego między Kazimierzem Wielkim a Krzyżakami pośród siedmiu najważniejszych wówczas polskich grodów.
1868 r- powstało Kółko Rolnicze w Chełmcach.
9
1807 r- Kujawy inowrocławskie znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego.
1946 r- we Wrocławiu zmarł prof. Adam Hannytkiewicz (ur.1887), artysta malarz, wybitny kolorysta. W latach 1919-1921 uczył rysunku w inowrocławskim gimnazjum.
10
1887 r- powstało Kółko Rolnicze w Kruszwicy.
1930 r- w Ostrzeszowie zmarł ks. Michał Perliński (ur.1842 w Inowrocławiu), duszpasterz, pisarz i publicysta, badacz dziejów ziemi ostrzeszowskiej.
11
1961 r-zmarł Witold Jankowski( ur.1887 ), drogista,właściciel znanej w Inowrocławiu drogerii "Wiktoria".
1978 r- przy Katedrze Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu powołano Zespół Badan Kujaw, na czele którego stanęła doc. dr. hab.Aleksandra Cofta- Broniewska.
12
1914 r- urodził się Bogdan Snarski, w latach 1953-1971 naczelny lekarz Uzdrowiska Inowrocław, twórca pierwszego w Polsce sanatorium geriatrycznego.Zmarł w 1976 roku.
13
1282 r- Szadłowice stały się własnością biskupstwa włocławskiego.
1666 r- pod Mątwami ( na terenie dzisiejszych zakładów sodowych), rozegrała się wielka bitwa, w której rokoszanie księcia Jerzego Lubomirskiego rozbili przeprawiające się, przez Noteć wojska króla Jana Kazimierza pod komendą hetmana Jana Sobieskiego.W tej najstraszniejszej, najbardziej krwawej bitwie domowej w historii Polski zginęło kilka tysięcy żołnierzy.
Większość ciał była rozrąbana kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma cięciami szabel, drugiej tak krwawej jatki nie zna historia.Poległo tam wielu żołnierzy hetmana Czarnieckiego, którzy wcześniej oswobodzili kraj ze szwedzkiego potopu.
 
1929 r- w Kruszwicy zmarł Roman Marcinkowski (ur.1847 ), aptekarz, działacz społeczny. W 1919 r został pierwszym polskim burmistrzem nadgoplańskiego grodu.
14
1879 r- W Inowrocławiu urodził się Kazimierz Bonawentura Nowakowski, wybitny polski chirurg, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, wychowawca licznego grona świetnych lekarzy m.in. prof. Jana Molla. Zmarł w 1952 r w Poznaniu.
1966 r- w Moskwie zakończyły się mistrzostwa świata w akrobacji samolotowej. Polskę reprezentował mistrz kraju Stanisław Ackerman z Inowrocławia.
15
1988 r- w Poznaniu zmarł doc. dr.med. Adam Burda (ur. 1907), kierownik Kliniki Dermatologicznej, wieloletni przewodniczący oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, podczas wojny żołnierz Armii Krajowej. Był wychowankiem gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
16
1846 r- w Strzelnie urodził się Jakub Cieślewicz, wybitny lekarz i społecznik, powstaniec wielkopolski.Przyczynił się do powstania licznych organizacji i towarzystw w powiecie strzeleńskim, założył też gazetę :"Nadgoplanin". zmarł w 1930 roku.
17
1317 r- wśród świadków sprzedaży ziemi michałowickiej znalazł się Teodor(Teodoryk), pierwszy znany imiennie burmistrz Inowrocławia.
1666 r- hetman Jan Sobieski napisał do Marii Kazimiery o śmierci swego oficera St. Germaina, który został pochowany u karmelitów w Markowicach.
1904 r- powstało Towarzystwo Samopomocy Naukowej ( Męskiej) w Inowrocławiu, którego celem było m.in."wzajemne kształcenie umysłu i rozszerzanie wiedzy dotychczas nabytej" w 1907 r TSN Żeńskiej.Obydwie organizacje ofiarnie pracowały na niwie polskiej kultury.
18
1301 r- pierwsza wzmianka źródłowa o kujawskich wsiach Pieranie i Leszcze.
1977 r- inowrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego ukończyło budowę krytej pływalni "Delfin".  
19
1312 r- książę inowrocławski Przemysł poczynił nowe nadania na rzecz klasztoru norbertańskiego w Strzelnie.
1881 r-w Gostyniu urodził się Czesław Ganowicz , dr. med.prawnik, literat, działacz społeczny. Wydał dwa dzieła filozoficzne:"trylogia ludzkiego bytu" i "Wedy". Od 1927 roku mieszkał i pracował w Inowrocławiu. Zmarł w 1938 roku w Roszkowie k.Jarocina.
20
1968 r- w Inowrocławiu przy ulicy Cegielnej oddano do użytku nową Drukarnię Zakłady wydawnictw CRS, późniejszą Drukarnię Kujawską.
1969 r- oddano do użytku Stadion 25-lecia w Inowrocławiu.
21
1882 r-"gazeta toruńska" doniosła, że kopalnia węgla brunatnego odkryta w 1672 roku w odległym od Inowrocławia o 3/4 mili Orłowie pracuje skrzętnie, a węgiel nie ustępuje wybornemu węglowi czeskiemu i daje nadzieje na rozwój przemysłu kujawskiego. 
1893 r- urodził się Marian Kasprzak, który w 1906 r zainicjował w inowrocławskiej I Szkole Miejskiej (później SP nr.3 im. Stanisława Staszica) strajk szkolny w obronie języka polskiego. Zginął w 1940 r. w Oświęcimiu.
22
1911 r- w Poznaniu zmarł Józef Kościelski( ur.1845 ), właściciel dóbr ziemskich w Szarleju, Karczynie i Służewie, polityk, poeta, dramaturg, poseł do parlamentu niemieckiego. Wspierał finansowo młodzież polska studiującą na uniwersytetach w Niemczech. 
 1942r- w Dachau zginął ks, Ignacy Geppert 9ur.1884 0, proboszcz nakielski, pisarz religijny, działacz społeczny.Będąc wikarym w Inowrocławiu (1912-1915) opiekował się Towarzystwem Młodych Katolików oraz przyczynił się do założenia pierwszej drużyny harcerskiej.
1949 r- w Szymborzu otwarta została Izba Kasprowiczowska.
1953 r- W Inowrocławiu odsłonięty został pomnik Wdzięczności i Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, dzieło prof. Stanisława Horno-Popławskiego.
1959 r- powstało Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
23
1343 r- na łące w pobliżu wsi Wierzbiczany król Kazimierz Wielki spotkał się z Wielkim Mistrzem Zakonu Ludolfem Konigiem, nastąpiła wymiana aktów pokojowych będących wynikiem traktatu kaliskiego.
1921 r-Juliusz Trzciński ( 1880-1939) , kujawski działacz polityczny rodem z Ostrowa nad Gopłem, powołany został na stanowisko ministra b. dzielnicy pruskiej w rządzie Wincentego Witosa.
24
1884 r- urodził się Teofil Reszka, inowrocławski aptekarz i działacz społeczny, zamordowany przez hitlerowców w czasie "krwawej nocy" w więzieniu z22/23 października 1939 roku. 
1983 r- w nowej kaplicy pw. Błogosławionej Jadwigi na największym inowrocławskim osiedlu mieszkaniowym Rąbin odprawiono pierwszą mszę świętą.
1985 r- zmarł Wacław Pentkowski (ur. 1900) , znany inowrocławski działacz kulturalny, kierownik Wydziału Kultury, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, współzałożyciel wielu organizacji i instytucji kulturalnych. 
25
1922 r- stolica Kujaw otrzymała oficjalną nazwę "Zdrojowisko Inowrocław"
26
1825 r-władze pruskie zamknęły klasztor w Markowicach  
1957 r- podczas Międzynarodowych Igrzysk Sportowych w Moskwie złoty medal w biegu na 800 metrów zdobył Tadeusz Kaźmierski z "Unii" Mątwy, jeden z najlepszych średniodystansowców w historii polskiej lekkoatletyki.
 
27
1892 r- w Poznaniu zmarł Brunon Józef Szafarkiewicz (ur. 1821 w Gocanowie ), wybitny przyrodnik, nauczyciel, działacz społeczny i gospodarczy.
1895 r- w wieku 84 lat zmarł Abraham Freudenthal, kupiec, radny miejski, jeden z przywódców Żydów inowrocławskich.
28  
1915 r- w Krakowie zmarł Jan Karol Maćkowski ( ur.1865 ), publicysta i działacz społeczny, redaktor "Dziennika Kujawskiego", autor i wydawca pięciu roczników "Kalendarza Nowego Kujawskiego".
29
1893 r- urodził się Edward Ryszard Haupt, rzeźbiarz i medalier, twórca pomnika Zygmunta Wilkońskiego i dwóch pomników Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.zmarł w 1970 r. w Poznaniu.
1944 r- w Żabikowie rozstrzelani zostali przez hitlerowców członkowie Polskiego Związku Powstańczego w Inowrocławiu: Antonii Dziuba, Kazimierz Bosiacki, Henryk Kopczyński, Józef Brzycki, Marian Czajkowski, Janusz Koczorowski, Bronisław Sadowski i Wacław Mielcarek
30
1929 r- w Leśnej pod Wilnem zmarł płk Witold Roszkowski, były komendant garnizonu inowrocławskiego.
1930 r- otwarty został kościół opatrzności Bożej w Mątwach.
31
1905 r- w Wiedniu urodził się Ernest Pischinger, dr. chemii, po wojnie dyrektor naczelny Zakładów Sodowych w Mątwach, współzałożyciel i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Zmarł w 1980 roku.
1966 r- w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej dokonano odsłonięcia pomnika Jana Kasprowicza. W uroczystości uczestniczył Jarosław Iwaszkiewicz.
 
  
 
   
  
      
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!