niedziela, 9 marca 2014

Historyczny park obok bazyliki

Jest w Inowrocławiu miejsce szczególne, niezwykłe, nieomal święte, to skrawek ziemi obok bazyliki, największego zabytku w mieście.
Niezwykłość tego miejsca polega na tym, że tam mieściła się osada targowa z saliną, czyli "fabryką produkującą sól"i kamiennym kościołem zanim jeszcze książę Kazimierz Konradowic założył miasto na prawie magdeburskim ( około 1236-38 roku). W pobliżu tego kościoła znajdował się też cmentarz gdzie grzebano przez 9 wieków umarłych i poległych w przeróżnych walkach, których historia nam nie szczędziła, zresztą jeszcze wcześniej na tym miejscu była osada pogańska również z cmentarzyskiem.
Na nekropolii obok kościoła imienia NMP grzebano przez lata obrońców Inowrocławia i Ojczyzny: konfederatów barskich, powstańców wielkopolskich, uczestników wojen i innych powstań.
Teraz już prawie nie ma po tym śladu, zostało zaledwie kilka mogił, kurhan konfederatów barskich, dwa duże grobowce i pamiątkowy niedawno odnowiony pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Aby przypomnieć o dziejach tego skrawka inowrocławskiej ziemi narodziła się idea budowy w tym miejscu Parku Historycznego, aby jeszcze to co można ocalić od zapomnienia.

Miejsce niezwykłe na Kujawach
Królewskie orszaki dobrze pamięta
Tysiące złożonych ciał
Wielowiekowy cmentarz
Przesiąknięta krwią obrońców Ojczyzny
Ta ziemia na zawsze pozostanie święta
Kamienie nasiąknięte pamięcią
Modlitw, próśb, najazdów, pożarów
Walk, poświęceń,ofiar
Wsłuchaj się jak o tym opowiadają
Cierpiące granitowe ciosy
Pełne nadziei ciągle dla Polski zmartwychwstają
Symbolem  patriotyzmu, wolności i odrodzenia
Pozostanie ten mały kamienny kościół
I otaczająca go ukochana ziemia.
 
Miejsce przypominające dawną nekropolię obok bazyliki.
Jeden z nielicznych ocalałych grobowców.

Niestety z dawnej wielkiej nekropolii niewiele zostało

Nigdy nie odtworzymy jakie  tu spoczęły ciała 
Każda tablica była by za mała
Pod tym krzyżem w bazyliki cieniu
Może warto zapisać kroniki w kamieniu
Wspomnieć dusze które stąd wyfruwały
Na wieki pozostawić symbol trwały
Przesłanie do potomnych jak rzeźby na murze kościoła
Niech o przeszłości tego miejsca głośno woła.
Pięknie prezentujący się odnowiony pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Niestety nie ma już śladu po grobach wielu znanych i zasłużonych obywateli Inowrocławia.
Wspomnieć należy chociażby; Zygmunta Wilkońskiego- założyciela uzdrowiska, Leona Czaplickiego-pierwszego nauczyciela Jana Kasprowicza i twórcę pierwszej w mieście biblioteki,Daniela Rakowicza-nauczyciela i publicystę, autora polskiego elementarza,były tu również zbiorowe mogiły wszystkich zrywów niepodległościowych: powstania listopadowego- tam ks. Michała Wochelskiego, Wiosny Ludów i powstania styczniowego- Adama Budzińskiego i Kazimierza Czapli,poległego w walkach o pocztę w powstaniu wielkopolskim Wojciecha Kwiatkowskiego i wielu innych.
Można by to przypomnieć, zapisać na kamiennych tablicach tak aby przetrwało wiele lat i było naszym hołdem i memorandum dla bohaterów i zasłużonych mieszkańców Inowrocławia.
Myślę że tworząc Park Historyczny należy nawiązać do dziejów miasta i stworzyć na tym terenie miniaturę całego średniowiecznego inowrocławskiego grodu z murami obronnymi, basztami, fosami, wałami,bramami wjazdowymi, kościołami, klasztorem, ważnicą miejską, wieżą ratuszową, kamienicami, wielkim rynkiem co pokazało by wielkość i znaczenie ówczesnego miasta.
Proponowałem stworzenie takiej miniatury na Nowych Solankach, ale może warto rozważyć lokalizację takiego obiektu przy bazylice.
Przy okazji warto oddać hołd twórcy tego grodu księciu Kazimierzowi Konradowicowi, umieszczając np. na rynku miniatury grodu jego założyciela na koniu, może nawet w otoczeniu rycerskiej drużyny.

Projekt wydaje się niezwykle interesujący i warty realizacji.
Powstanie historyczny park w cieniu bazyliki
Otworzy szeroko pożółkłe stronice kroniki
Pokaże potęgę średniowiecznego grodu
Usłyszysz tu zgiełk bitew, krzyki rannych
Zobaczysz przepych królewskich orszaków
W tym miejscu przeniesiesz się w czasie
Do lat gdy Inowrocław był ważny na mapie.

Cały obszar skweru od bazyliki do końca wzdłuż płotu za szkołą katolicką powinien być przeznaczony pod park historyczny, takiego miejsca w Inowrocławiu nie można by pominąć odwiedzając miasto.
Prastara kamienna świątynia pamięta czasy wielkie
potęgę grodu na granicy
krzyżackie najazdy
sztab Jagiełły w okolicy
potężne mury, fosy i wały
wyniosłą wieżę na przestronnym rynku
procesy, zjazdy jakie się tu odbywały
trzeba to zapisać na wieki w kamieniu
W kamieniu i brązie by pamiętały
o tym następne pokolenia
Ktokolwiek się znajdzie w bazyliki cieniu
pobierze takie nauki
o mieście, które powstało na polu
w pobliżu kamiennego kościoła
według planów którym nikt 
wówczas dorównać nie zdołał
książę Kazimierz miał taką wizję wspaniałą
stworzył gród, który wkrótce okrył się chwałą
przypomnieć wypada te czasy wielkie
oddać hołd księciu za projekty nieziemskie
powinien tu stanąć park obok kościoła
głośno o dawnych dziejach zawołać.

Miniatura grodu powinna stanąć w Historycznym Parku obok bazyliki.
Książę Kazimierz Konradowic też tam powinien się znaleźć.

Któż jak on tak daleko sięgał umysłem?
Kto planami tak czasy wyprzedzał?
Inowrocław na wzór wszystkim postawił
Kujawską stolicę wszem i wobec rozsławił
Nadszedł czas by wskrzesić miniaturę
Całego jego wspaniałego grodu
Z rozmachem godnym jego myśli
Na rynku powinien stanąć książę z drużyną
Wielki bohater kujawskiego narodu
Powinność nasza to przypomnieć jego postać potomnym
Twórca Inowrocławia był władcą upartym i niezłomnym
Tak samo syna Władysława wychował
I ten na króla zjednoczonego kraju się koronował.
 
Inowrocław
Gród z brązu odlany lub w kamieniu wykuty
Na największym rynku Kazimierz na koniu
Galopujący dostojnie, pełen dumy
Nie kłania się nikomu
Nie musi, to jemu kłaniają się tłumy
Od nas mu też należy się szacunek
Za pomysł, rozmach i o gród starunek.
 Oprócz udziału w konkursie " W cieniu bazyliki"i zdobyciu wyróżnienia robię jak widać jeszcze coś więcej..........

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!