piątek, 7 września 2012

Mural skończony.Historyczne obrazy Inowrocławia.

 Wspaniały pomysł kilku artystów znalazł swój finał na murze okalającym Teatr Letni.Efekt jest bardzo ciekawy i aż szkoda że nie znalazło się tam więcej obrazów z dziejów miasta.
 Pradzieje kujawskiej ziemi- wielkie Emporium handlowe, wiele osad starożytnych z saliną i tężniami z II-IV w n.e W kamienicy na Kasztelańskiej 22 można zobaczyć ciekawą wystawę o historii osadnictwa  na terenach dzisiejszego Inowrocławia i okolicy.Zbudowanie skansenu osady starożytnej z okresu wpływów Imperium Rzymskiego z saliną, tężniami, warsztatami obróbki bursztynu, rogu, tkackimi, wytopu i obróbki metali, domami mieszkalnymi, straganami, miejscami kultu i pochówku pozwoliło by zgromadzić i pokazać w Inowrocławiu wszelkie znaleziska i wykopaliska pochodzące z naszego regionu.Można by organizować festyny historyczne i archeologiczne pokazujące życie i pracę ludzi w tym rejonie 19 wieków wcześniej.Była by to na pewno fantastyczna atrakcja turystyczna.

Pierwsza wzmianka pisana o Kujawach w 1136 roku w bulli papieskiej Innocentego II, natomiast pierwsza wzmianka pisana o Inowrocławiu 1185 rok- dokument księcia mazowieckiego Leszka Białego, syna Bolesława Kędzierzawego.Osiem lat później Inowrocław był wymieniony w bulli papieża Celestyna III.
W 1230 roku Inowrocław zostaje stolicą księstwa kujawskiego jako rezydencja księcia Kazimierza Konradowica zwanego Kujawskim.Siedem lat później książę lokował miasto na prawie magdeburskim, sprowadził do miasta franciszkanów, którym nadał ziemię, wybudował im klasztor i kościół.
Z niezwykłym na owe czasy rozmachem zaplanował i zbudował gród, otoczony umocnieniami o powierzchni wewnątrz nich 16 ha, z siatką nowoczesnych utwardzonych ulic i rynkiem, będącym wówczas największym placem miejskim w państwie 130 X 130 m.Książę był także twórcą kościoła pod wezwaniem Św. Ducha i szpitala oraz drewnianego kościoła Św. Mikołaja.
Czas najwyższy upamiętnić twórcę naszego grodu i pokazać wielkość i znaczenie średniowiecznego Inowrocławia.Proponowana przeze mnie miniatura całego średniowiecznego grodu w brązie lub kamieniu z księciem Konradowicem na jego rynku była by wspaniałym finałem tego pomysłu.
Syn naszego księcia założyciela- Władysław Łokietek, władca który doprowadził do zjednoczenia państwa po rozbiciu dzielnicowym.Tu prawdopodobnie się urodził, tu się wychował i został przygotowany do spełnienia swej dziejowej misji.W 1327 roku Kujawy inowrocławskie wraz ze swą stolicą Inowrocławiem przechodzą pod bezpośrednią władzę króla Władysława Łokietka.

 1321 rok- proces papieski i ogłoszenie wyroku w kościele Św. Mikołaja, na mocy którego Zakon Krzyżacki zobowiązany został zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie.Przed sąd papieski pozwał krzyżaków
Władysław Łokietek.Szczegółowy opis zatargu z krzyżakami i tego procesu w jednym z moich postów: Theatrum- Proces polsko- krzyżacki 1320-1321 r.


Historyczny Herb Inowrocławia z 1185 roku.
 Jeden z najczarniejszych okresów w dziejach Inowrocławia najazd szwedzki.
Podczas walk ze Szwedami zniszczeniu uległ zamek książęcy.W 1656 roku przebywał w Inowrocławiu król szwedzki Karol Gustaw.W 1704 roku nastąpił drugi najazd szwedzki, w wyniku tych najazdów miasto zostało bardzo zniszczone.
 1666 rok- najstraszniejsza, najbardziej krwawa bitwa domowa( bratobójcza )w historii Polski pomiędzy rokoszanami księcia Jerzego Lubomirskiego a wojskami króla Jana Kazimierza zakończona pogromem wojsk królewskich pod bezpośrednim przywództwem hetmana Jana Sobieskiego.On sam pod Mątwami omal nie postradał życia uciekając w popłochu z pola bitwy jak tchórz co nie przystoi przyszłemu wielkiemu bohaterowi, wybawcy Europy i pogromcy Turków spod Wiednia.Opis bitwy i projekt upamiętnienia tej bitwy w poście pod tytułem " Rok 1666- Ku przestrodze".
 1812 rok cesarz Francji Napoleon Bonaparte gościł w Inowrocławiu w nieistniejącym już zajeździe ( karczmie) pod "Czarnym Orłem" na terenie dzisiejszego placu handlowego przy ul. Poznańskiej.
 Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości. Piszę o tym obszernie w specjalnie poświęconym temu faktowi poście.
W 1901 roku wybudowano kościół Zwiastowania N M P przy wielkim udziale ks. Antoniego Laubitza, osiem lat później 9 kwietnia w Wielki Piątek runęła północna ściana kościoła na skutek katastrofy kopalnianej. Po prawie 20 latach świątynię przywrócono do służby Bożej.
12 listopada 1912 roku uruchomiono pierwszą linię tramwajową z dworca kolejowego przez rynek do ulicy Poznańskiej. tramwaj tą trasą jeździł do 31 grudnia 1919 roku, od dnia następnego zmieniono trasę do ulicy Św. Ducha.31 grudnia 1962 roku po 50 latach wiernej służby dla miasta skończyły swą pracę inowrocławskie tramwaje.
Herb po odzyskaniu niepodległości.

W 1924 uruchomiono Hutę Szkła "Irena"- piękne kryształy przez wiele lat rozsławiały hutników i nasze miasto.Z utęsknieniem czekamy na reaktywacje.

II wojna światowa kolejne tragiczne doświadczenie w dziejach miasta.Wiele szczegółów w innych postach.
Dzisiejszy Inowrocław jest piękny ale wiele pracy jeszcze przed nami aby w mieście była praca, by młodzi ludzie chcieli i mogli z tym miastem wiązać swoją przyszłość.
 I niech to stanie się naszym przesłaniem na najbliższe lata.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!