poniedziałek, 2 stycznia 2017

Dobry pomysł, ale warto pójść dalej...........

W tym roku przypadają dwie wielkie rocznice związane z miastem oraz  jego założycielem i fundatorem, księciem Kazimierzem Konradowicem zwanym Kujawskim.
To 750. rocznica śmierci Konradowica oraz 780. rocznica nadania praw miejskich na prawie magdeburskim.
Inowrocławski Klub Dyskusyjny zamierza zorganizować obchody tych rocznic poprzez zwołanie sympozjum naukowego w dwóch blokach, o tematyce  historycznej i architektonicznej.
Radny Maciej Basiński złożył również interpelację dotyczącą prośby nadania nazwy dla skweru położonego między ulicą Staszica a kościołem św. Mikołaja - Księcia Kazimierza Konradowica. 
Myślę, że pomysł jest bardzo dobry, tylko warto pójść za ciosem i zrobić coś więcej dla upamiętnienia człowieka, który stworzył Inowrocław i uczynił z niego wzór prawny, organizacyjny, dla wielu nowo-tworzonych miast, grodów nie tylko na Kujawach przez następnych dwieście, trzysta lat.
Pisałem o tych zagadnieniach przez kilka ostatnich lat, spod mego pióra wyszło też przynajmniej kilkadziesiąt wierszy  o tej tematyce, ale ponieważ niewiele się zmieniło w tym zakresie warto dalej drążyć ten temat.
Celów jest przynajmniej kilka:
-pierwszy to oddanie należnego hołdu księciu Kazimierzowi, który stworzył nasze miasto niemal na gołej ziemi, w perfekcyjny sposób wykorzystując najlepsze wzorce z doskonale rozwiniętego wówczas Dolnego Śląska
- drugi, przypomnienie wielkiej, niezwykle burzliwej historii Inowrocławia
- trzeci, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta
- czwarty, odnowienie i doprowadzenie do odpowiedniego stanu wyglądu zewnętrznego kościoła pw. Świętego Mikołaja i jego otoczenia, należne zabytkowi tej klasy, świadkowi wielu ważnych wydarzeń w historii Inowrocławia i Polski.

Dzisiejszy odcinek kronik będzie poświęcony tej tematyce, spróbuję w nim pokazać jak z tego skrawka inowrocławskiej ziemi zrobić ważne miejsce w przestrzeni miejskiej i dużą atrakcję dla turystów.


Tak obecnie wygląda z zewnątrz kościół 
pw. Świętego Mikołaja w Inowrocławiu, plac przed nim, otaczający go mur, chodniki......
Z tego placu można by urządzić turystyczną perełkę Inowrocławia i nadać mu imię księcia Kazimierza Konradowica zwanego Kujawskim.Nadpalona dzwonnica stoi od kilku lat w takim stanie...................


Równocześnie trzeba odnowić mur, otoczenie kościoła i sam kościół !!!!


 
 
Tak wyglądają mury szacownej świątyni, jednego z największych ocalałych inowrocławskich zabytków.


Trzeba jak najszybciej oczyścić mury i doprowadzić je do wyglądu należnemu takiemu zabytkowi.

We wnętrzu kościoła trwają prace remontowe i renowacyjne.Ten sam kościół przedstawiony w przeze mnie w atrakcyjniejszej wersji .....
 


Powyżej miniatura średniowiecznej Bydgoszczy w brązie, u dołu obraz przedstawiający Inowrocław z tego samego okresu.


Myślę, że najlepszym pomnikiem, hołdem dla Konradowica, pokazującym jego geniusz, była by budowa miniatury grodu jaki on ufundował, zorganizował i nadał najnowocześniejszy na owe czasy status prawny.
 
Kłaniam się Tobie Kazimierzu
podziwiam Cię
przed Twym geniuszem chylę głowę
dziękuję za miasto, które stworzyłeś
wybierając na wzgórzu miejsce nowe
za zamek, klasztor, franciszkanów
szpital, kościoły, rynek olbrzymi
za potęgę i sławę kujawskiej stolicy
sławię Twe imię
wierzę, że na naszą pamięć możesz liczyć.
Pisząc o potrzebie stworzenia stworzenia ścieżki edukacyjno- historycznej w Inowrocławiu pokazałem jak to zrobiono na Westerplatte, równie ciekawie i pięknie pokazano historię i zabytki w pobliskim Toruniu.
Początkiem takiej ścieżki w Inowrocławiu mogło by być przedstawienie postaci Konradowica, historii średniowiecznego Inowrocławia i najważniejszych zabytków na placu jego imienia przy kościele Św. Mikołaja.
Historyczne miasto 
pod farą wyrośnie
przypomni królów
średniowieczną potęgę
zamek, klasztor
kościoły, mury warowne
baszty i bramy
mosty zwodzone
olbrzymi rynek
z wieżą wyniosłą
kujawskie księstwo
i jego twórcę
Kazimierz zostanie 
przywrócony Kujawom
będzie panował
jak 8 wieków temu
ujrzymy go realnie
nie będzie zjawą.

Konradowic, Łokietek, Wielki Kazimierz
Jadwiga, Jagiełło i królowa Zofia
poczet kujawskich książąt
na tej ziemi powinien zostać
pokażmy wszystkim
gdzie gniazdo piastowskiego
orła było uwite
skąd idea zjednoczenia
Polski wyszła
przy kościele Mikołaja
niech to na wieki 
zostanie wyryte
by przypomnieć historię
w pamięci przyszłych
pokoleń pozostać.

W taki lub inny sposób
warto karty kroniki zapisać
w brązie, kamieniu, czy szkle
utrwalić dawne dzieje i budowle
naprawdę warto to zrobić
zanim zbutwieją księgi
zatrą się wspomnienia
niech przetrwa
co ważne i piękne
by poznały to
następne pokolenia.


Po odnowieniu kościoła, jego otoczenia, urządzeniu historycznego parku średniowiecznego Inowrocławia na placu Księcia Kazimierza Konradowica warto pomyśleć o odpowiedniej iluminacji świetlej i w tym aspekcie można również skorzystać z doświadczeń Torunia.
Wiele miast by wyeksponować swoje zabytki wykorzystuje odpowiednie oświetlenie i przykład Torunia pokazuje, że to jest dobry kierunek, warto z takich doświadczeń bardziej korzystać również w naszym mieście.
Książę Kazimierz z Toruniem robił interesy
teraz tym bardziej warto zawiązać współpracę
budować wspólne projekty
wykorzystywać doświadczenia
przypomnieć złote średniowiecza czasy
wielka historia powinna wyjść z cienia.

Plac
obok kościół Św. Mikołaja
warowne miejskie mury w pobliżu
książę Kazimierz przypomnieć się
może na tym placu
jego gród powinien tu stanąć
w miniaturze
średniowieczny Inowrocław
pełen chwały
jego twórca do łask przywrócony
królewski wzorzec
dla powstających
miast wspaniałych
niech po wsze czasy
będzie upamiętniony.
 
Wysokie grube mury
zamczyste bramy
fosy, wały, mosty zwodzone
olbrzymi rynek
klasztor, kościoły
zamek książęcy
obronne baszty
przez rzemieślników obsadzone 
przypomnijmy to miasto niezwykłe
przez księcia Kazimierza wymyślone. 
W pobliżu reliktów murów obronnych
obok kościoła Świętego Mikołaja
książę Kazimierz prosi 
o przypomnienie swego grodu
sprawmy by stanęła tam
miasta miniatura
jako hołd dla założyciela
i fundatora Inowrocławia
niech przypomni
złoty okres miasta
imię księcia
wspomina i rozsławia.
Urządzenie średniowiecznego parku historycznego przy kościele Świętego Mikołaja, nadanie mu imienia księcia Kazimierza Konradowica i planowana rewitalizacja fragmentu pobliskich ocalałych murów miejskich stanowiło by jedną całość, przypomnienie świetności średniowiecznego Inowrocławia i kolejną ciekawą atrakcję turystyczną.

1 komentarz:

  1. Cudze chwalicie,swego nie znacie...a tymczasem znajomi z Gdyni, miasta 80-letniego byli bardzo zainteresowani naszymi zabytkami.Powiedzialam,że mają Gdańsk ale uznali, że to odbudowane a my mamy oryginały.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!