niedziela, 20 stycznia 2013

Fajnie że będzie taka galeria, ale......

12 obrazów namalowanych przez znanego warszawskiego batalistę i portrecistę Mariana Adamczyka, autora znajdującej się w naszym muzeum " Bitwy pod Mątwami" znajduje się juz w Inowrocławiu.Mają znaleźć swoje miejsce w projektowanej Galerii Wybitnych Kujawian w Muzeum im. Jana Kasprowicza. Artysta przygotowując się właśnie do malowania tego  obrazu spędził kilka dni w Inowrocławiu, zafascynował się bogatą historią miasta i wieloma wybitnymi postaciami z nim związanymi.
We współpracy z naszym muzeum postanowiono stworzyć swoistą Galerię Wybitnych Kujawian.
Artysta w dość krótkim czasie namalował dwanaście obrazów przedstawiających postaci wielce zasłużone dla miasta i regionu, zarówno historyczne jak i współczesne.Już przekazał je do muzeum rezygnując z prawie połowy honorarium.Pozostałą część organizatorzy przedsięwzięcia zamierzają pokryć dzięki ofiarności sponsorów i ofiarodawców, wśród których znalazła się także córka przedwojennego prezydenta Inowrocławia Apolinarego Jankowskiego, mieszkająca w Holandii.
Datę uroczystego odsłonięcia obrazów w naszym muzeum ustalono na 5 kwietnia 2013 roku.
Oto obrazy jakie pojawią się w Galerii, choć na oryginałach będą zapewne prezentować się jeszcze lepiej.
 To właśnie prezydent Apolinary Jankowski, wielce zasłużony dla rozwoju miasta, zamordowany przez hitlerowców.
 Twórca Solanek dr Zygmunt Wilkoński.
 Ksiądz Tadeusz Kościelny dzięki któremu bazylika Imienia Najświętszej Marii Panny wygląda obecnie tak okazale.
 Znakomity lekkoatleta, olimpijczyk, akademicki mistrz świata Tadeusz Kaźmierski.
 Ten, któremu to miasto zawdzięcza najwięcej, jego twórca i fundator- książę Kazimierz Konratowic zwany Kujawskim.
Doktor Jan Oset budowniczy  inowrocławskich tężni.
Czesław Sikorski, archeolog i badacz dziejów miasta i regionu.
 Stanisław Przybyszewski zwany meteorem Młodej Polski.
 Jan Kasprowicz, wielki poeta, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, nasz kujawski wieszcz.
 Nasz najcenniejszy zabytek- bazylika"Ruina".
 Patronka miasta- Święta Królowa Jadwiga.
 Władysław Łokietek, syn naszego księcia założyciela, król który doprowadził do zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym.
Józef Glemp,prymas Polski, fundator i pomysłodawca naszego Instytutu Prymasowskiego.
Piękna idea można powiedzieć że już zrealizowana, ale marzy mi się coś znacznie większego; podobna galeria zasłużonych postaci, ale i wielkich ważnych wydarzeń, także zabytków w historii Inowrocławia i Kujaw w formie rzeźb i instalacji przestrzennych i to w takiej ilości aby przypomnieć wszystko co ważne, piękne i tragiczne w dziejach miasta i regionu.
W muzeum bywamy dość rzadko,natomiast gdyby takie rzeźby i instalacje przestrzenne stanęły w Solankach i w mieście, ważne postaci historyczne, wydarzenia, zabytki ocierały by się o nas, przypominały by się, prowokowały do zainteresowania się nimi i w końcu świadczyły by o bogatej historii i znaczeniu miasta w dziejach Polski i przyczyniały się do promocji Inowrocławia i wzrostu zainteresowania naszym miastem.
Taki bezpośredni kontakt z historią i dziejami miasta na pewno wywarł by duże wrażenie na turystach, kuracjuszach , mieszkańcach i skłoniłby do większego zainteresowania naszym regionem.
W połączeniu z dużą przestrzenną miniaturą całego średniowiecznego inowrocławskiego grodu umieszczoną np. na niezagospodarowanej jeszcze części Nowych Solanek dało by to piorunujący efekt i niesamowicie zwiększyłoby atrakcyjność turystyczną miasta.Pomysł jest ciekawy i warto byłoby go stopniowo realizować.
Potężny gród
Galeria Wielkich Postaci
Znaczące wydarzenia
Koronowane głowy
Męczeńskie dzieje
Tragedie i piękna przejawy
Któż lepiej nasze miasto
potrafi ubogacić
Niż oni, historyczne
niesamowite zjawy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!