niedziela, 1 maja 2011

Pomysły na promocję miasta i regionu

Myślę, ze dobrze byłoby rozpropagować bliskie związki miasta z piastowskimi królami Polski.
Udział grodu w obronności kraju, wspaniałą średniowieczną przeszłość miasta, wyeksponowanie zabytków
także już nieistniejących.W rozmowach z kuracjuszami, a nawet mieszkańcami przekonałem się, że wielu nie ma ko tym zielonego pojęcia.W kilku wierszach postanowiłem to przedstawić w prostej formie.
O założeniu grodu przez  księcia Kazimierza Kujawskiego już było. Teraz będzie o tym, iż był on ojcem Władysława Łokietka, który urodził się na zamku inowrocławskim i tu się wychował.
Przygotowany odpowiednio przez rodziców doprowadził do zjednoczenia dzielnic pod jedną koroną.Jeden z ważniejszych królów w historii Polski wywodził się więc z Inowrocławia.Łokietek z kolei był ojcem Kazimierza Wielkiego, niemniej ważnego króla w dziejach kraju-"zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną".
Potem Jadwiga, Jagiełło,którego nasze miasto było ulubionym grodem.Tu odbyła się główna narada z księciem Witoldem przed bitwą pod Grunwaldem, po bitwie przebywał tu przez miesiąc, Tu dzielono łupy, decydowano o losie więźniów itp.W sumie był w mieście 21 razy.
Przy okazji otwarcia kamienicy na Kasztelańskiej warto by przypomnieć fortyfikacje miejskie, może je odtworzyć w pomniejszonej skali.
Podobnie stworzyć skansen(studio) miniatur inowrocławskich.Umieścić tam wszystkie ciekawe obiekty
współczesne, zabytkowe i także te już nieistniejące.
Następnie bitwa pod Mątwami ze szczególnym wyeksponowaniem udziału w niej Jana III Sobieskiego.To tylko niektóre z pomysłów, następne wkrótce.***
W średniowieczu Inowrocław był ważnym grodem
Na granicy warownią był przed każdym wrogiem.
Tu wielkie narady pokojowe się odbywały,
Miejskie pieczęcie traktaty rozejmowe potwierdzały
Po Krakowie, Poznaniu, Kaliszu najczęściej występowały
Koronowane głowy często na zamku bywały.
Krzyżacy przed sądami papieskimi tutaj drżeli,
O swej wielkiej klęsce przepowiednię wzięli.
Potem Jadwiga do wielkiej legendy tu urosła za młodu
I do dziś została Królową dla mieszkańców tego grodu.
***
Piastowie kujawscy państwo jednoczyli
Rodzili się, panowali i tutaj żyli
To oni potęgę Korony przywracali
Cieszymy się z tego, my Kujawiacy mali.
Orła Białego gniazdo tu było
I zaszczyt to nam będzie przynosiło.
***
Wnuk naszego księcia, także Kazimierz
wielkim budowniczym zwany,
Nie zapomniał nigdy
o swym grodzie kochanym.
W imponujące fortyfikacje miasto wyposażył
Wspaniały ratusz w rynku wystawił
Mury, fosa, bramy, baszty i wały
nad bezpieczeństwem miasta i państwa czuwały.
Piękne to były czasy,
chwały Inowrocławiowi przynoszące
Gdy król dbał o gród
jak o wiosenne rośliny słońce.
***
Kogo gościłeś na Twoich ulicach
Inowrocławiu, polska strażnico
Cesarz Napoleon tutaj bywał
i słynna nasza królowa Jadwiga
Jagiełło z Witoldem tryumf swój planował
i mały Łokietek się tutaj chował.
Jan Luksemburski, Wielki Mistrz Altenburg, Henryk Brodaty,
Kazimierz Wielki, Jagiellończyk, Karol Gustaw
i dziki Świętopełk byli tu przed laty.
Jedni przeklęci, inni wspaniali
W pamięci tej ziemi pozostali
Teraz zaś wszyscy oni z zaświatów
o strasznych czasach i dziejach wspaniałych
przypominają całemu światu.
Dają świadectwo Twojej wielkości
Grodzie na soli, kujawska piękności.

*JADWIGA*

Władysław Jagiełło ten gród sobie upodobał,
Lubiła go także Jadwiga królowa.
W pertraktacjach z Krzyżakami udział brała
i wielką klęskę im przepowiedziała.
Pamiętamy Ją ciągle, patronką czynimy
Deptakiem pięknym i szkołą czcimy
Stroje, zwyczaje chętnie odtwarzamy
i słodkimi jadwiżankami ją wspominamy.
Pomnik jej piękny w rynku stanie
O starym grodzie i jego patronce pamięć pozostanie.
     ***
Jagiełło z Witoldem tu na Krzyżaków się szykował
Po bitwie Grunwaldzkiej też tutaj przebywał
Często tu wracał, doglądał, planował
A lud mu wierność dozgonną ślubował
Nigdy nie szemrał, drużynę utrzymywał
Pokochała gród również królowa Jadwiga
Dlatego na rynku teraz stanęła,
Bo kujawska ziemia jeszcze nie zginęła.
     ***
Na jakich ziemiach Polska powstawała
Kujawy, Kraków, Wielkopolska cała
Gdzie Mieszko, Chrobry państwo utrwalił
Gdzie Łokietek i Kazimierz Wielki na nowo to scalił
Poznań, Kruszwica, Gniezno, Nakło i Kalisz
Żnin, Brześć, Inowrocław, Łęczyca i Kraków
To była ostoja wszystkich Polaków
I poprzez wieki ta ziemia została
Biało-czerwona do dzisiaj, cała.
***
     Jan III Sobieski
Wielkie Ci Boże dziękczynienie od całego
świata za Jana ocalenie
Za to, że z konia powalonego
Kompani za ręce uchwycili i wywlekli nieusieczonego
Gdyby wtedy przy noteckim brodzie
głowę położył
Do odsieczy wiedeńskiej przecież
by nie dożył
Kto by turecką ordę zatrzymał
Kto chrześcijan by bronił
i krzywym szablom się nie imał
Kto husarię by poprowadził
Kto z nieprzyjacioły by się wadził
Kto granic Rzeczypospolitej by pilnował
Kto by tu dowodził i panował
Kto by Wilanów zbudował i Marysieńkę kochał
Gdyby lud już wtedy po nim szlochał
Kto by historię świata tworzył
Gdyby on na mątewskich polach życia swego dożył
Jakby wyglądała Polska, Europa cała
Gdyby nad Janem ręka Boska nie czuwała.


     ***1666***
Czy pamiętasz Kujawiaku,
że roku szatańskiego 1666
Brat na brata tu napadł kolego
Na polach nadnoteckich ciało na ciele leżało
I krwawiąc  rzekę Noteć w Mątwę zmieniało.
Armia Lubomirskiego królewskie zastępy rozgromiła
I nazwę Tupadły na wieki zostawiła.
Chluby to nigdy nie przynosi,
gdy brat na brata rękę podnosi.
     ***
Pola nad Notecią rozesłane
pamiętają czasy niekochane
Bitwę rozegraną przy rzeki brodzie
Gdzie brat brata krew przelał w wodzie
Łąki i rzeka usłane trupami
Dobrze, że takie czasy już za nami
Chluby dla polskiego oręża
ta bitwa nie przyniosła
Ale to wielka przestroga
dla ówczesnego rycerza i dzisiejszego posła.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!