poniedziałek, 12 grudnia 2016

Warto być patriotą

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, niedawne Święto Niepodległości, moja działalność i nagrody za promocję regionu, plany na przyszłość, skłoniły mnie do takich przemyśleń....
Cóż to jest ten patriotyzm ?
Miłość do Ojczyzny, do naszej ziemi, pięknej polskiej przyrody, wrażliwość na wszystko co nasze, polskie, ważne i piękne.
Szacunek do Godła, Barw Narodowych, kultywowanie tradycji, dawnych obyczajów, znajomość i rozpowszechnianie polskiej literatury, poezji, malarstwa, teatru, filmu, muzyki, pieśni, piosenki, jednym słowem polskiej kultury i sztuki.
Restaurowanie i dbanie o zabytki, szacunek do wszelkiej spuścizny po naszych przodkach.
Pamięć o pomnikach, grobach bohaterów poległych za Ojczyznę, przekazywanie tej pamięci.
Promowanie tego co piękne i wartościowe, dbanie o nieustanny rozwój tego miejsca gdzie mieszkamy, żyjemy, pracujemy i tworzymy.
Zarażanie tym wszystkim młodego pokolenia i sprawienie by i ono kochało swoją Ojczyznę.
Wiara i patriotyzm pozwoliły nam jako narodowi przetrwać lata wojen, niewoli, zaborów, prześladowań, doprowadzić do wyzwolenia kraju i wywalczenia jego niepodległości.
To sprawiło, że Polska pozostała na mapach Europy i świata.
 
Coraz mniej boćków przylatuje na nasze pola
Rzadziej znak krzyża nad bochnem chleba czynimy
Mniej czytamy naszych wieszczów
Za granicą żyją nasze syny
Ale nie zapominajmy, że to tutaj
Nad Wisłą, Odrą, Wartą i Notecią
Między Bałtykiem i Tatrami
Leży ziemia naszych ojców i dziadów
Na wietrze łopocze biało-czerwona
I biały orzeł krąży nad nami.
Wiara i patriotyzm.

Wiara i kultura
Oblicze Jasnogórskiej Pani
wiersze, powieści,obrazy, rzeźby
pielgrzymki do Ostrej Bramy
Biało-czerwona, Orzeł
mowa ojców i dziadów
Mazurek ukochany
Chopin, Moniuszko
pieśni przez wieki śpiewane
Ciało Chrystusa w procesjach niesione
wszystko to pozwalało przetrwać
okupacje,zabory, niewole
dziedzictwo przodków
patriotyzmem zwane
opieka Maryi
przez naród ukoronowanej
korzenie wrośnięte
w ziemię nad Wisłą
czerpiące soki z takiego podłoża
dawały siłę by była niepodległa
wolna, niezwyciężona
przewracane ukradkiem
wieszczów stronice
za nic więzienia, obozy, katorgi
na miedzach pośród wierzb i grusz
krzyże i kaplice
Wiara i Patriotyzm to wielka siła
zapamiętajmy to na wieki
dzięki niej naród i państwo
nigdy nie umiera
żyje.
Patriotyzm to też zwykłe uczciwe życie, przekazywanie dobrych wzorców, tworzenie warunków by nasze dzieci i wnuki mogły godnie żyć w naszym kraju, rozwijać się tutaj i spełniać, doceniać piękno tej ziemi, kochać ją i przekazać tę miłość następnym pokoleniom.
 
Warto kochać tę ziemię
o naszych przodkach pamiętać
zwyczaje, tradycje kultywować
warto kochać
to co ważne dla nowych 
pokoleń zachować
warto być patriotą
warto wierzyć
by trwała ONA
wiara, tradycja, sztuka i kultura
dziadów i ojców spuścizna
to pozwoliło przetrwać
wojny, zabory, niewole
zachować naród, język
sprawić by ciągle trwała
piękna, kochana
OJCZYZNA.
Promowanie uroków naszej przyrody, piękna krajobrazu, zabytków, rozwijanie turystyki, która jest motorem napędowym regionu to również nic innego jak patriotyzm.
Warto być patriotą, dbać o wszystko co dla inowrocławian, kujawiaków, Polaków ważne i piękne, przekazywać to kolejnym pokoleniom, przyczyniać się do tego, by tutaj nadal było ciekawie i pięknie, by można było tutaj żyć, pracować, rozwijać się i budować przyszłość dzieciom i wnukom.


 

Tysiące fotografii
setki wierszy
mnóstwo pomysłów
do wykorzystania
miłość do tej ziemi
historia, ludzie
tradycje, obyczaje
kronikarska misja
nie pierwsza
nie ostatnia
coś po mnie
tu jednak pozostanie.
Za co cię kocham.......

Kocham cię za ogrody zielone
za mnóstwo kwiatów
za wielką historię
za baśniową podziemną krainę
za tysiącletni cmentarz
za sędziwą Ruinę
za zew wolności 
kujawskie karki nigdy nie schylone
za tężnię, teściową
bursztynu dawną odsłonę
za Łokietka, Jadwigę, Jagiełły wojaże
wijącą się Noteć
jej zakrwawione fale
za makabryczną noc
Błonia tragiczną ofiarę
za geniusz Konradowica
i jego spuściznę
kocham cię kujawski grodzie
jak najbliższą rodzinę
jak dom rodzinny
jak Ojczyznę.

 
 
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!