środa, 21 września 2016

Zaproszenie na Festyn nad Notecią

 Wielokrotnie pisałem już na łamach tych kronik o możliwościach lepszego wykorzystania naszej rzeki Noteć do rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Kujawach.
W sobotę 24 września nadarzy się okazja by wrócić do tych tematów, spotkać się nad Notecią, zastanowić się co można zrobić by to miejsce stało się stałym magnesem przyciągającym turystów, kajakarzy, miłośników przyrody oraz historii regionu, tak właśnie ponieważ nad Notecią i Gopłem przez wieki wiele się działo, o czym warto przypominać.


 Wyświetlanie festyn-a3.jpg
Na początek w imieniu organizatorów zapraszam wszystkich zainteresowanych na III Festyn Ekologiczny w Mątwach nad Notecią. 
Poniżej komunikat i informacje przygotowane przez organizatorów festynu.
 
24 września br. (w godz. od 10.00 do 14.00) inowrocławski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu oraz Zarządem Osiedla "Mątwy" zaprasza do Mątew nad Noteć na III Festyn Ekologiczny. Będzie to święto całych rodzin i osób zainteresowanych ochroną środowiska. Hasło przewodnie tego wydarzenia to "Nasza rzeka Noteć". Chcemy tym razem zwrócić większą uwagę mieszkańców Inowrocławia i okolic na stan rzeki Noteci. Rzeka jest naszym wspólnym dobrem i uważamy, że wszyscy powinniśmy w większym stopniu przywiązywać wagę do stanu jej czystości, lobbować za potrzebnymi zmianami, w tym przede wszystkim za całościową rewitalizacją odcinka od Kruszwicy, przez Mątwy do Pakości. Mamy w tym działaniu wielu sojuszników - organizacji i instytucji, ale największa siła do przeprowadzenia potrzebnych zmian tkwi w samych mieszkańcach i turystach, którzy na co dzień korzystają z jej dobrodziejstwa. Każdy może pomóc, nawet jeśli będzie to tylko dobre słowo lub promowanie naszych informacji na facebook. Miejscem do dyskusji i wymiany poglądów będzie nasza harcerska kawiarenka oraz scena, na którą zapraszamy wszystkich chętnych artystów: muzyków i śpiewaków. W ramach gry harcerskiej będzie można popływać kajakami (dzieci wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej) , wspinać się po ściance pneumatycznej, nauczyć się strzelania z historycznego łuku, zjeżdżać na linie, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystać z wielu innych atrakcji. Będą też konkursy ekologiczne i losowanie nagród. Zapraszamy, przybywajcie nad Noteć !
O godzinie 9.45 sprzed Przystani wyruszy na mini rajd rowerowy po okolicznych miejscowościach wokół rzeki Noteci grupa kolarzy. Grupę prowadzić będzie Pan Wojciech Świstak z Klubu Turystyki Rowerowej „Kujawiak” PTTK oraz Edmund Mikołajczak – historyk i regionalista, który będzie opowiadał o ciekawych miejscach i wydarzeniach, które rozegrały się nad Notecią w minionych wiekach. (Młodzież może wziąć udział w rajdzie wyłącznie w towarzystwie dorosłych opiekunów).
Miejsce festynu to Przystań Kajakowo – Żeglarska ZHR w Inowrocławiu (ul. Poznańska 384) oraz teren Przyległy.
Organizacje współpracujące: Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw ActivXtreme oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze - Klub Turystyki Rowerowej „Kujawiak”.
Patronat nad festynem objął Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak.
Materiał przygotował hm. Tomasz Sibora – komendant festynu
tel. 502 240 670, e-mail sibora@inowroclaw.zhr.pl

 
„Nasza rzeka Noteć” III Festyn Ekologiczny w Mątwach nad Notecią – zarys ideowy
24 września 2016 r.
godz. 10.00 – 14.00
Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR
Inowrocław – Mątwy, ul. Poznańska 384 

„Nasza rzeka Noteć” to tytuł III edycji Festynu Ekologicznego w Mątwach nad Notecią.
Tym razem celem organizatorów jest zwrócenie uwagi na stan rzeki, która przepływa w pobliżu kilku miast i miejscowości w regionie Kujaw Zachodnich. „Nasza” oznacza tyle co „bliska” i „ważna” dla ludzi i firm korzystających z jej dobrodziejstwa. Rzeka Noteć na odcinku od Kruszwicy do Pakości została skanalizowana w 1882 r. i od tej pory stała się ważnym elementem życia gospodarczego i rekreacyjnego . Do dzisiaj z jej zasobów wody korzystają takie firmy jak Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., czy CIECH Soda Polska S.A. Do Noteci trafiają wody z kilku rowów melioracyjnych i wody gruntowe z pobliskich pól. Jest ona wykorzystywana również do rekreacji: wędkarstwa, plażowania, kajakarstwa i żeglarstwa. Poprzez sieć śluz Noteć jest połączona z Wartą i Gopłem i stanowi część tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.
Pomimo swojego ogromnego potencjału zarówno gospodarczego jak i turystycznego stan ekologiczny rzeki jest bardzo zły. Brakuje zarówno odpowiedniej infrastruktury turystycznej jak i regularnych badań i kontroli stanu czystości wody i tego, co generalnie dzieje się nad jej brzegami.
Aby rzeka Noteć i jej otoczenie spełniała oczekiwania osób z niej korzystających i współczesne standardy, co do jakości wody jak i otaczającej infrastruktury istnieje potrzeba podjęcia wielotorowych działań mających na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy.
Oto kilka przykładów potrzebnych pozytywnych zmian.
Przemysł
Największe oczekiwania dotyczą rewitalizacji punktów poboru wody i ich późniejszego zrzutu. Obecnie istniejące pompownie i punkty zrzutu są w złym stanie. Widoczne spękania, i uszkodzenia konstrukcji betonowych wskazują na pilna potrzebę budowy nowych obiektów lub przebudowy starych. Można w tym wypadku połączyć funkcję przemysłowe z rekreacyjnymi. Taki plan ma Inowrocławska Kopalnia Soli S.A., która planuje budowę nowej pompowni połączonej z nabrzeżem kajakowym. W podobny sposób można połączyć punkt zrzutu wody wykorzystywanej do chłodzenia w procesie wytwarzania sody z pomostem widokowym, wędkarskim lub kajakowym.
Mosty i kładki
Na odcinku od Kruszwicy do Pakości jest kilkanaście mostów i kładek. Są to zarówno mosty drogowe, kolejowe jak i kładki dla pieszych. Mają one różną konstrukcję: betonową, stalową i drewnianą. Wszystkie one oprócz funkcji praktycznych stanowią też ciekawą atrakcję turystyczną – architektoniczną. Niektóre z nich wymagają pilnej konserwacji i napraw. Potrzebne są też nowe obiekty – szczególnie dotyczy to kładek dla pieszych i rowerzystów. Bez nich funkcjonowanie ścieżek i tras rowerowych oraz punktów obsługi turystycznej jest bardzo ograniczone. Wspaniałą szansą dla połączenia funkcji drogowych i turystycznych byłoby w przyszłości zbudowanie dwóch punktów obsługi podróżnych po obu stronach nowej drogi ekspresowej w okolicach nowego mostu przez Noteć. (Obwodnica Inowrocławia). W przyszłości duży parking, toaleta, teren zielony - odpoczynku dla podróżnych mógłby też zostać uzupełniony o punkt widokowy, tablice z informacją turystyczną oraz miejsce piknikowe i miejsce tzw. ślipu dla łodzi i kajaków.
Badania wody i kontrole
Poprawa stanu wody w Noteci wymaga regularnego jej badania i podawania do publicznej wiadomości stanu stężenia jonów chlorkowych oraz azotowych. Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi dzisiejszą Noteć są wciąż nielegalne okresowe i stałe zrzuty gnojowicy i wody wykorzystywanej w gospodarstwach domowych. Duży wpływ mają też nieszczelności instalacji przemysłowych oraz nadmierne nawożenie pól uprawnych – powyżej dopuszczalnych prawem wskaźników.
Dziedzictwo kulturowe
Życie nad Notecią w różnych okresach historycznych było niezwykle bogate. Praktycznie w każdym miejscu wzdłuż biegu rzeki natrafić można na ciekawe miejsca z punktu widzenia turystycznego. Są one jednak niedostateczne wyeksponowane, opisane (tablice, foldery, Internet) i wypromowane. Kluczowym problem jest brak odpowiedniej infrastruktury. Nie musi być ona od razu i nie musi być ta najdroższa. Często niewielkie działania mogą przynieść pożądany efekt. Pomosty dla wędkarzy i kajakarzy, wyprofilowane miejsca do slipowania, pomosty do cumowania większych łodzi oraz wytyczenie tras rowerowych ( spacerowych i biegowych zarazem) byłoby niezwykle pożądanym kierunkiem zmian.
Dziedzictwo przyrodnicze
Noteć sama w sobie jest niezwykle atrakcyjna. Liczne gatunki flory i fauny zachęcają przyrodników do jej odkrywania i poznawania. Elementem ważnym na samym początku planów rewitalizacji tego odcinka Noteci powinno być umiejętne połączenie funkcji przemysłowych, rolniczych i turystycznych z umiejętną ochroną tego co najważniejsze – samej przyrody. Regulowanie brzegów, bagrowanie, profilowanie, budowa ścieżek i przystanków – to wszystko jest potrzebne. Ale jednocześnie są potrzebne nowe nasadzenia drzew i krzewów, kontrole czystości wody i egzekwowanie prawa wobec osób zanieczyszczających rzekę, a nad to umiejętna edukacja i nagłaśnianie wszystkich nieprawidłowości występujących nad Notecią.
Sport i rekreacja – infrastruktura turystyczna
Nad Notecią można uprawiać wiele sportów i form rekreacji. Przed wszystkim są do tego wykorzystywane kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, motorówki (ale najlepiej te z silnikami na prąd). Rekreacja to przede wszystkim: wędkarstwo, plażowanie, rowery, nordic walking, spacery, sporty plażowe i wiele innych form aktywności jakie tylko przyjdą go głowy mieszkańcom regionu i turystom.
Wierzymy, że powyższe rzeczy są realne i możliwe do osiągnięcia. W skutek prowadzonych przez nas działań informacyjnych i popularyzatorskich coraz więcej osób prywatnych i przedstawicieli różnych instytucji ma okazję poznawać rzekę od strony wody, ma okazję poczuć jej czar i piękno, i przez to stawać się sojusznikami w słusznej sprawie. Wiemy, że te zmiany będą trwały długo, ważne jest jednak by rozpocząć tę drogę jak najszybciej i aby poruszać się we właściwym kierunku. Tylko w taki sposób, traktując rzekę Noteć jako nasze wspólne dobro, jesteśmy w stanie dokonać pozytywnej zmiany. Zapraszamy do współpracy !
Opracował w imieniu organizatorów:
Tomasz Sibora – administrator Przystani Kajakowo – Żeglarskiej ZHR w Mątwach nad Notecią
W tegorocznej – jesiennej edycji III Festynu Ekologicznego wspierają nas następujące firmy i organizacje (patrz ulotka z programem).
 


20 lipca 2014 roku pisałem w kronikach o pomyśle stworzenia wodnego szlaku historyczno- turystycznego, temat jest ciągle aktualny.

Wodny Szlak Historyczno-Turystyczny

Jak pokazać historyczne miejsca na Kujawach łącząc je z urokami naszej przyrody?
Może stworzyć niezbyt długi szlak wodny wiodący z Gopła, obok Mysiej Wieży, Notecią na jezioro Szarlej obok pozostałości średniowiecznego grodu, w których szukał spokoju i natchnienia Jan Kasprowicz, do Łojewa - miejsca urodzin Stanisława Przybyszewskiego oraz siedziby Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich  i dalej Notecią do Mątew w okolice pobojowiska najbardziej krwawej bitwy domowej w historii Polski i może jeszcze do Kruszy Zamkowej, historycznego Askaukalis- wielkiego Emporium handlowego na Bursztynowym Szlaku.
Kruszwica jest już przygotowana do takiego przedsięwzięcia, dalej na szlaku powinny powstać przystanie( w Inowrocławiu- Mątwach właśnie powstaje harcerska stanica nad Notecią), niedaleko od niej można by urządzić mały park upamiętniający w symboliczny sposób bitwę pod Mątwami.
Poświęciłem temu tematowi kilka postów w tych "Kronikach" i budowa małego parku ze skromną kapliczką, pamiątkowym kamieniem ze stosownym napisem, kopcem z potłuczonych czerwonych kamieni symbolizujących poćwiartowane ciała, wszystko obsadzone drzewami, krzewami i kwiatami kwitnącymi na czerwono jak morze krwi, które tam popłynęło 13 lipca 1666 roku wydaje się najlepszym sposobem przypomnienia i oddania tragizmu tej bitwy.
W Kruszy Zamkowej powinien powstać skansen osady starożytnej z okresu wpływów Imperium Rzymskiego oparty na legendzie Askaukalis oraz innych odkryć osadnictwa z tego okresu w naszym regionie, myślę tutaj np. o salinie z tężniami na inowrocławskim Rąbinie.
Przygotowanie takiego szlaku turystycznego było by wspaniałą atrakcją dla turystów odwiedzających Kujawy oraz szansą pokazania piękna naszej przyrody, ciekawej historii i wielkich twórców.
Być może połączone siły powiatu inowrocławskiego, gmin: Inowrocław i Kruszwica oraz miasta Inowrocław mogły się pokusić o realizację takiego projektu.
Łodzie typu gondola, które kiedyś pływały po Gople wydają się jak stworzone do obsługi takiego szlaku, dla bardziej zaawansowanych wodniaków można organizować regularne spływy kajakowe na tak ciekawej trasie.

 A gdyby tak........
 A gdyby tak popłynąć łodzią z Kruszwicy
spod Mysiej Wieży Notecią na Jezioro Szarlej
obok średniowiecznego grodziska
dalej Notecią spotkać Inowrocław na trasie
tam bitwa pod Mątwami jest już nam bliska
wiele ciekawych rzeczy z brzegów się kłania
urokliwa wycieczka po kujawskich wodach
w Kruszy Zamkowej rzymskie Askaukalis
szybko nasze czasy dogania
wokół wielka historia i piękna kujawska przyroda.
 
 


 
Zapraszamy nad Noteć w sobotę zapewniając dobrą zabawę, wiele wrażeń, obcowanie z piękną przyrodą........a może będzie okazja na refleksje i projekty, co zrobić by było atrakcyjniej i piękniej w tym zakątku naszej kujawskiej ziemi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!