piątek, 21 lutego 2014

Coś się ruszyło- na Kujawach zaczynają sobie przypominać o Konradowicu.......Kto śledzi tego bloga ten na pewno zauważył że w tym miejscu postać księcia Kazimierza Konradowica i jego dokonań to temat dyżurny i pojawia się bardzo często.
Rzadko w historii można spotkać kogoś kto na niemal gołym polu stworzył z niezwykłym rozmachem urbanistycznym nowoczesne miasto równocześnie dbając o najlepsze na owe czasy unormowania prawne , pionierskie rozwiązania handlowe i ekonomiczne.
Uczynił z Inowrocławia ważny ośrodek polityczny, ekonomiczny i obronny i to głównie jemu miasto zawdzięcza swój rozwój i znaczenie w złotym dla siebie wieku średniowiecza.
Konradowic zaczerpnął wzorce głównie z doskonale rozwiniętego wówczas Dolnego Śląska,a zwłaszcza z Wrocławia i zaszczepił na naszej ziemi.

Kazimierzu pamiętasz pole, które w gród wielki zamieniłeś
Kościoły, rynek, szpital, Franciszkanów
Ulice, kramy, warsztaty, mieszczan, rycerską drużynę
Szkoły, prawo, sądy, dworskie zwyczaje
Politykę, zjazdy,obrady, przywileje
Książę, czy ktoś to tu jeszcze pamięta?
Czy uczczą to jakoś, masz jeszcze nadzieję?
 
Wybudował sobie na siedzibę murowany zamek,z wieżą obronną i murami, sprowadził Franciszkanów, nadał im ziemię,zbudował klasztor i kościół, powierzył prowadzenie kancelarii książęcej, umożliwił prowadzenie szkół i stworzenie bogatej książnicy.
Zorganizował sądy, nadzorował przestrzeganie prawa, organizował handel, utworzył izbę celną, doprowadził do budowy i działania szpitala w mieście.Nadał miastu herb, który z drobnymi modyfikacjami przetrwał do dzisiaj.Spod jego dachu wyszedł Władysław Łokietek, król który doprowadził do zjednoczenia państwa po rozbiciu dzielnicowym. To tylko część najważniejszych rzeczy które ten niezwykły władca dał tej ziemi.
Przez długie lata Inowrocław był wzorcem dla nowo-lokowanych grodów na Kujawach i nie tylko.
W zamian swojemu dobroczyńcy zafundowano uliczkę jego imienia i  dość niefortunnie nazwano ją "Kujawskiego".
Nawet niektórzy mieszkańcy domów przy tej ulicy nie wiedzą kogo ona upamiętnia.
Księcia Kazimierza Konradowica, to byłaby chyba najlepsza nazwa.
Od kilku lat już nawołuję do upamiętnienia tej niezwykłej postaci w dziejach naszego miasta i regionu w sposób trwały i niezwykły, taki który pokazałby świetność założonego przez niego miasta i geniusz twórcy.
Niewątpliwie najlepszym hołdem i pomnikiem dla Kazimierza I Kujawskiego byłoby pokazanie tego co stworzył czyli wykonanie efektownej miniatury całego inowrocławskiego średniowiecznego grodu
z największym w czasie lokacji placem miejskim na terenie państwa (130x130 m), z zamkiem, klasztorem, kościołami, szpitalem, ważnicą miejską, kamienicami, szerokimi utwardzonymi ulicami, umocnieniami, murami i bramami obronnymi.Chociaż nie wszystko za jego rządów zdążono zbudować, urządzić i umocnić to jednak świetność grodu to głównie jego zasługa.
Przedstawienie inowrocławskiego grodu z okresu średniowiecznej świetności i umieszczenie na jego
rynku pomnika tego który stworzył to miasto ( najlepiej na koniu samego lub z drużyną wojów) byłoby wspaniała lekcją historii, swoistym muzeum i hymnem dziękczynnym dla Konradowica.
To najlepiej pokazałoby wielkość tego władcy Kujaw i założyciela miasta.
W piątek ,14 lutego ukazał się w "Gazecie Pomorskiej"artykuł Pana Janusza Brodzińskiego- "Przybliżą nam postać księcia"zapowiadający konferencję naukową poświęconą księciu Kazimierzowi Kujawskiemu.Coraz głośniej słychać też o różnych działaniach powstałego przed dwoma laty Stowarzyszenia Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego, może więc nadszedł już czas aby odpowiednio uhonorować księcia.

   Kazimierzowi
Książę, to tutaj siedzibę sobie obrałeś
Temu miastu zamek i klasztor dałeś.
Franciszkanów sprowadziłeś,
Kościoły i szpital po sobie zostawiłeś.
Gród i jego rynek wspaniały
Długo przypominały dni Twojej chwały.
O jednej koronie dla Polski myślałeś
To tutaj małego Łokietka wychowywałeś.
Inowrocławiu, dlaczego po wiekach
Już nie pamiętasz tego człowieka?
***

    (Dzięki ci Kazimierzu…)
Dzięki ci Kazimierzu za grodu powstanie
Za plany wspaniałe, rozmach i uznanie
Herb dla miasta przez Ciebie obrany
Został do dziś prawie bez zmiany
To twoje miasto było wielkie i potężne
To w twoich czasach jego dzieje mężne
Wspomnienia o tym do dziś zostały
Wracać możemy do dni największej chwały.
***
Jak wielki urbanista to zaprojektował
Wielki przestronny Rynek nie powstydziłby się Europy
Książę gród do wielkiej przyszłości szykował
Siatka ulic, umocnienia, kawał dobrej roboty
Zamek, klasztor i przy boku Franciszkanie
Kancelaria, pertraktacje, układy, wywiad to dla nich zadanie
Kontrowersyjne unie to tylko polityka
Osłabienie wrogów, przyszłość kraju, taktyka
Skrzywdzony, błędnie oceniany, nie doczekał chwały
A szkoda w wielkość miasta miał wkład niemały.

W połowie roku w Inowrocławiu odbędzie się sesja naukowa, której temat przewodni brzmi: "Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów"
Działa już grupa inicjatywna tego przedsięwzięcia, patronat medialny objęła "Gazeta Pomorska".
Program konferencji przewiduje osiem referatów przygotowanych przez profesorów z różnych ośrodków uniwersyteckich z Bydgoszczy,Gdańska,Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia i Zielonej Góry.
Wśród autorów będzie prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego
prof.dr hab. Janusz Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego, któremu zaproponowano też przewodnictwo Rady Naukowej konferencji.
Mam cichą nadzieję, że jako odwieczny sympatyk Konradowica dostanę zaproszenie na tę konferencję.
Apeluję aby proponowany przeze mnie projekt stworzenia miniatury średniowiecznego inowrocławskiego grodu wraz z jego twórcą został wybrany jako najlepszy dla pokazania wielkości i zasług księcia Kazimierza Kujawskiego.
Pokaż grodzie jaki byłeś piękny
Jak prezentowałeś swą potęgę
Bramy, fosy,masywne mury
 Widok mężny
Olbrzymi Rynek jak mało który
Wyrośnij tu znowu, jako miniatura
Pokaż potęgę kujawskiej stolicy
Niech wiedzą w Polsce, że Kujawy
to nie tylko rolnicy
Staniesz tu znowu w całej swej krasie
Przypomnisz historii wielkie karty
I swego twórcę, bo tego warty.
 

Któż jak on tak daleko sięgał umysłem?
Kto planami tak czasy wyprzedzał?
Inowrocław na wzór wszystkim postawił
Kujawską stolicę wszem i wobec rozsławił
Nadszedł czas by wskrzesić miniaturę
Całego jego wspaniałego grodu
Z rozmachem godnym jego myśli
Na rynku powinien stanąć książę z drużyną
Wielki bohater kujawskiego narodu
Powinność nasza to przypomnieć jego postać potomnym
Twórca Inowrocławia był władcą upartym i niezłomnym
Tak samo syna Władysława wychował
I ten na króla zjednoczonego kraju się koronował.
***
Inowrocław
Gród z brązu odlany lub w kamieniu wykuty
Na największym rynku Kazimierz na koniu
Galopujący dostojnie, pełen dumy
Nie kłania się nikomu
Nie musi, to jemu kłaniają się tłumy
Od nas mu też należy się szacunek
Za pomysł, rozmach i o gród starunek.
Z niecierpliwością czekam na konferencję i dalsze działania i wierzę że może już niedługo powstanie miniatura średniowiecznego Inowrocławia z księciem pośrodku rynku.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!