niedziela, 3 listopada 2013

Średniowieczne Bramy w brązie.....

Kiedy w październiku pojawiły się w Inowrocławiu wmurowane w historycznych miejscach płyty z brązu przedstawiające nieistniejące już a ważne i niezapomniane z dziejów naszego miasta obiekty: Szkoły Wydziałowej, Wielkiej Synagogi i Ratuszowej Wieży natychmiast pomyślałem, teraz czas na potężne, średniowieczne, zamczyste bramy wjazdowe do miasta..
Wiemy gdzie były zlokalizowane, jak wyglądały, więc warto to pokazać wszystkim którzy przyjeżdżają do Inowrocławia, a także mieszkańcom nie zdającym sobie sprawy z potęgi średniowiecznego grodu.

Na płytach z brązu zamczyste bramy pojawić się muszą
Średniowieczną potęgę grodu przypominając
Przez wieki strzegły miasta
Słusznie więc takie pragnienie mają
Nieistniejące budowle w odlewach z brązu się przypominają
Może bramy też swą szansę dostaną
Piszmy więc kronik dalsze strony
Do Ratuszowej Wieży, Szkoły Wydziałowej i Wielkiej Synagogi
Dołączyć powinny strażnice każdej wjazdowej drogi
W miejscach gdzie były grodu obroną i ozdobą
Znowu przypomnieć się wszystkim mogą.Warto również przypomnieć istnienie w Inowrocławiu w średniowieczu zamku książęcego, który był miejscem wielu ważnych wydarzeń.Nie znamy wprawdzie dokładnego wyglądu zamku, ale wiemy że był wzorowany na wrocławskim pallatium Henryka Brodatego.Przetrwały do naszych czasów dość dokładne opisy wnętrz na podstawie tego możemy odtworzyć prawdopodobny wygląd naszego zamku i uwiecznić go na płycie z brązu.Prawdopodobnie zamek był dużą, prostokątną budowlą o grubych, ceglanych murach wzniesioną na kamiennym fundamencie.Obronę zapewniała wolno stojąca wieża i drewniano-ziemne obwałowania, później zamienione w ceglane mury obronne.
W połowie XVI wieku Starosta Inowrocławski dokonał remontu i modernizacji zdewastowanego zamku.Główny budynek mieszkalny nazywany "wielką kamienicą" podwyższono o jedno piętro i zwieńczono renesansową attyką.Przebudowano bramę wjazdową, którą zaopatrzono w nowy most zwodzony z przeciwwagą, mury zamkowe przystosowano do użycia ręcznej broni palnej.Mamy już miniaturę kościoła i klasztoru OO.Franciszkanów i tak powoli zapisujemy kronikę Inowrocławia w brązie, myślę że warto dalej iść w tym kierunku i zapisywać nowe stronice.
Wielokrotnie już pisałem o potrzebie stworzenia miniatury całego średniowiecznego inowrocławskiego grodu i nadal za tym gorąco obstaję.
Średniowieczne miasto wyrośnie na parkowym skwerze
Wzniesie obronne mury, baszty i bramy
Nieprzypadkowo taką lokalizację wybierze
Tu najwięcej turystów i kuracjuszy przecież ściągamy
Znowu pokażemy wielki urbanistyczny rozmach Konradowica
Przybyszom opadną szczęki i pobledną lica
Zamek, ratuszowa wieża, kościoły, szpital, sukiennice
 to wszystko wyrośnie
Na taki widok oniemieją wszyscy goście
Największy rynek i szerokie trakty utwardzone balami
Inowrocław był pierwszy, nikt w okolicy tak
nie budował przed nami
Odlany z brązu lub wykuty z kamienia
Stanie tu znowu spełniając nasze marzenia.
Na niezagospodarowanych terenach Nowych Solanek powinna jak najszybciej stanąć taka miniatura.

Inowrocław
Gród z brązu odlany lub w kamieniu wykuty
Na największym rynku Kazimierz na koniu
Galopujący dostojnie, pełen dumy
Nie kłania się nikomu
Nie musi, to jemu kłaniają się tłumy
Od nas mu też należy się szacunek
Za pomysł, rozmach i o gród starunek.
Natomiast na Rynku obok Królowej Jadwigi powinien stanąć podejmując ją pod ramię jej małżonek król Władysław Jagiełło w nawiązaniu do jego związków z naszym miastem i wielokrotnych jego wizyt w tym grodzie.

Na Królewskim  trakcie Jagiełły grodzie zawsze się znajdowałeś
Tu planował, wyjeżdżał, wracał, wojska organizował
Tu sądził, łupy dzielił, o losie więźniów decydował
Tu hołd i aplauz mieszkańców przyjmował
Lud go zawsze z otwartymi ramionami witał
Nie szemrał, drużynę karmił i utrzymywał
Tak oto powstała wieloletnia komitywa
Może w przyszłości obok Jadwigi
Władysław dołączy do spaceru
I pójdą razem w stronę ratuszowej wieży
Przypomnieć o tym szczególnym związku ludziom wielu.
Może w przyszłym roku zapiszemy w Inowrocławiu kolejne stronice naszej kroniki w brązie...............

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!