poniedziałek, 13 maja 2013

Czy jest szansa na realizację ciekawych projektów?

Przez dwa lata prowadzenia tego bloga przedstawiłem wiele ciekawych pomysłów i projektów, które mogły by zmienić inowrocławską rzeczywistość na lepsze. Na razie niewiele z tego udało się zrealizować, szanse są niewielkie ale są. Trzeba mieć nadzieję, szczyptę optymizmu i próbować o to walczyć.Największą przeszkodą w realizacji projektów jest oczywiście brak środków na ich sfinansowanie.Popularyzacja projektów, szukanie inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w takich projektach, które w niezbyt odległej przyszłości pozwolą zarabiać na nich to zadanie dla nas wszystkich z władzami miasta i regionu na czele.Pozyskiwanie funduszy unijnych to inny ważny kierunek w prowadzeniu takich inwestycji.


W ostatnim czasie uruchomiono Inowrocławską Termę-tak szumnie nazwano basenik geotermalny w pobliżu Hotelu Park i Parku Solankowego.Basen jest piękny, nowoczesny z wieloma atrakcjami, ale jest mały i niewiele zmienia w rzeczywistości miasta.Gdyby jednak doprowadzić do wierceń i dotarcia do gorących wód geotermalnych o temp. 65-90 st.C jakie według geologów znajdują się pod Inowrocławiem i pobudowanie sieci całorocznych basenów geotermalnych z kaskadami i wieloma innymi atrakcjami to już może zmienić w mieście i regionie wszystko.Przyciągnąć rzesze turystów, wycieczki, kolejnych inwestorów( hotele, restauracje, kawiarnie, sanatoria, pensjonaty, handel, usługi,kultura, filie uczelni, drogi...itp). Warto więc zrealizować na początek taki projekt np. w oparciu o fundusze unijne z następnej transzy, to może być początek dynamicznego rozwoju Inowrocławia i regionu i doskonale się wpisuje w sanatoryjno- uzdrowiskowy wizerunek miasta.
Jak to działa proponuję zobaczyć na przykładzie Uniejowa, jeszcze niedawno małego, szarego miasteczka, a teraz bogatego, prężnie się rozwijającego ośrodka regionalnego.
Udana inwestycja, dałaby wiele nowych miejsc pracy, duże zainteresowanie kolejnych inwestorów i szanse na realizację kolejnych naprawdę dużych projektów, które mogą wywindować Inowrocław nawet na pozycję lidera rozwoju regionalnego.
Wielkie całoroczne geotermalne, uzdrowiskowe kąpielisko byłoby potężnym magnesem turystycznym i wielką zachętą aby spędzić tutaj wczasy, a nie tylko jednodniowy wypad, czy weekend.
Wielkie wiercenia
gorącej wody gejzery
Sieć basenów z kaskadami
Malownicze kujawskie bajery
Tylko tego w Inowrocławiu brakuje
Na wielką skalę kąpielisko uzdrowiskowe
Ta myśl od dawna gdzieś po głowie
mi się snuje
Wycieczki, pensjonaty, hotele nowe
Na wzór Uniejowa taka przyszłość
się gotuje
A mamy przecież pewne przewagi
Solanki, tężnie dodają nam odwagi.
***
Termy
Wielkie, rozległe, gorące kąpielisko
Kujawska ziemia ukrywa to wszystko
Kusi gejzerem niesamowitym
Basenami, kaskadami, pięknem głęboko ukrytym
Górniczym wiertłem dotrzeć tam trzeba
Poprosić pięknie, tryśnie do nieba
Odpłaci dobrem za tyle starania
Świetlana przyszłość miastu się kłania.
Powodzenie takiej inwestycji mogłoby zapewnić możliwości do realizacji kolejnych projektów podnoszących atrakcyjność miasta.
Ponieważ zastanawiamy się właśnie nad strategią rozwoju Inowrocławia w najbliższych latach staram się zebrać moje pomysły i tutaj je kompleksowo przedstawić.
Innym takim dużym projektem jest wykorzystanie legendy Askaukalis ,odkryć i wykopalisk w naszym rejonie( wiele osad z okresu wpływów Imperium Rzymskiego II-IV w ne z tężniami do produkcji soli,warsztatami obróbki bursztynu,rogu, produkcji szkła,ozdób, wytopu metali, tkactwa itp.) do zbudowania skansenu osady starożytnej z tego okresu. Dało by to możliwość zaprezentowania wszystkich ciekawych znalezisk w miejscu gdzie zostały odkryte i stanowiłoby kolejną atrakcję turystyczną, tym razem pod względem kulturowym i historycznym.


Starożytna osada Biskupin przebijająca
Oparta na tradycji wielkiego Emporium handlowego
Wszystkie wykopaliska gdzie ich miejsce prezentująca
Dodając jeszcze niezwykłe tężnie do tego
potrzebuje nasze miasto takich atrakcji
Prawdziwych, zaskakujących turystycznych rewelacji.
Inny ciekawy pomysł o którym pisałem już wielokrotnie to wykorzystanie historycznej świetności Inowrocławia w średniowieczu.Pokazanie potęgi średniowiecznego inowrocławskiego grodu, urbanistycznego rozmachu jego budowniczych i założyciela księcia Kazimierza Konradowica w formie sporych rozmiarów miniatury całego grodu z murami obronnymi, fosami, bramami wjazdowymi, zamkiem, kościołami, kamienicami, wielkim rynkiem, sukiennicami, ważnicą miejską, zbudowanej na terenie Nowych Solanek wraz z platformą czy też wieżą widokową, z której będzie można podziwiać tą budowlę i wspaniałe w tym miejscu, niepowtarzalne zachody słońca.Ta inwestycja nie jest aż tak droga i jest możliwa do zrealizowania w najbliższym czasie.
Bramy i baszty, fosy rowy
Ratuszowa wieża wyniosła
Potężne mury obronne
Największy rynek w kraju
Klasztor, kościoły i książęcy zamek
Średniowieczne miasto od nowa zbudowane
Na Nowych Solankach obok widokowej wieży
Dajmy świadectwo historii
miastu to się należy.
***
Cały średniowieczny gród
w brązie lub kamieniu przedstawiony
Książę Kazimierz na jego Rynku z drużyną
Byłbym tym widokiem niemal rozanielony
Wokół na alejkach portrety wszystkich zasłużonych
Historyczne wielkie postaci
z dziejami miasta związane
To wszystko w jednym miejscu
Taki park pamięci. Amen
***
Każdego wieczora zachód słońca inny
Cóż za artysta maluje te obrazy?
Dobór kolorów i światła przedziwny
Wszystkie style, wszystkie szkoły tu widzimy
Do tej galerii często kieruję swe kroki
Podziwiając wieczorami pejzażu uroki
Gdyby nad wodą wieża stanęła widokowa
Gromadziłaby wielu fanów ta atrakcja nowa
Romantyczne widoki u schyłku dnia każdego
Teatralna scena z mistrzem scenografii
W dali widnieją mury grodu średniowiecznego
Na rynku Kazimierz drużynę prowadzi
Obraz jak na dawnej fotografii
Budujmy tą wieżę i miniatura grodu
też tu nie zawadzi.
Innym nawiązaniem do świetności Inowrocławia w średniowieczu jest przypomnienie wspaniałej, wyniosłej ratuszowej wieży.
 Symbol potęgi tego grodu
Architektury polskiej brylant
Zasłużyłaś aby zmartwychwstać
Pragnie tego cały kujawski świat 
Nie było budowli tak wspaniałej w całej okolicy
Przypomnijmy to w Piastowskiej Kujaw stolicy
Dajmy jej na naszym Rynku żywot nowy
Przyjezdni jak dawniej z podziwem
zadzierać będą głowy. 
Na początek myślałem o wykonaniu repliki naszej wieży z kryształu( niedługo ruszy Huta Irena, będzie więc okazja) lub z soli.Sporych rozmiarów pamiątkę tej budowli wyeksponować w jakimś ciekawym miejscu( nowa pijalnia, Chata Kujawska, czy też odnowiony Zakład Przyrodoleczniczy) jako kolejny ciekawy magnes turystyczny.Jeśli zaś nadarzy się okazja, uda się pozyskać środki i inwestorów wieża powinna stanąć na swym historycznym miejscu, na Rynku.
Wieżo pełna majestatu
Wyniosła jak władca na Kujawach
Wróć na swe miejsce
Jak za dawnych czasów
Spraw by średniowieczna ożyła zjawa
Ze swego szczytu pokaż widoki niespotykane
Niech nam się stanie.Amen.  
Wspominając o ratuszowej wieży z kryształu przypominam inny mój pomysł stworzenia inowrocławskiej Kryształowej Komnaty, pełnej zabytków i innych artystycznych przedmiotów wykonanych z kryształu i soli.Przy odpowiedniej ekspozycji i oświetleniu niesamowity, niepowtarzalny efekt murowany.O atrakcyjności takiego obiektu nie muszę chyba nawet wspominać.
Nie ma zabytków
Ni z soli, ni z kryształu
Nic z tego nie wyszło
Lecz owoc dojrzewa pomału
Gdy ruszy huta coś się wykluje
Kwoka już siada
Jajko to czuje.
Myślę że warto również wrócić do mojego projektu stworzenia Izby Gwary Kujawskiej.
Opisałem to dość szczegółowo w kilku moich postach, liczyłem że powstanie taka w Chacie Kujawskiej, nie udało się.Pomysł jest jednak bardzo ciekawy i może w przyszłości uda się go zrealizować.
Gwara Kujawska
Nasza Kujawska mowa tu jednak nie zaistniała
Siła przebicia była zbyt mała
Redaktor Henryk nie przypomniał się światu
Czy nie obchodzi to Kujawiaków?
Przyszłość jednak jeszcze drzwi nie zamyka
Wciąż żyje w sercu idea Henryka. 
I na koniec projekt najodważniejszy, najtrudniejszy do spełnienia, wymarzony choć pewnie nigdy nie dojdzie do jego realizacji.Odtworzenie małej części naszej kopalni soli do celów turystycznych. Jednocześnie w tym właśnie projekcie tkwi największa siła, to on jak żaden inny mógłby odmienić nasze miasto i region.Dać mu niesamowitego rozwojowego "kopa" ,dlatego trzeba próbować.

Jak dla Krakowa Kościół Mariacki i Sukiennice
Monciak i molo dla Sopotu
Byłabyś perłą niespotykaną
Pełną królewskich przymiotów
Kolorem i blaskami klejnotów oślepiającą
Jedyną, niepowtarzalną, piękną i czarującą
Fascynowałabyś ludzi swoimi urokami
Wracali by tu ciągle jak zahipnotyzowani
Ogromna jest siła w tym projekcie
Uwierzcie w to ludzie, uwierzcie.

Musisz otworzyć swoje podwoje
Dzwonek windy chcemy znowu usłyszeć
Tęczowe barwy podziwiać Twoje
I chodzić, chodzić aż będziemy dyszeć
Oddawać Twe piękno wierszem i fotografią
Tworząc albumu niekończące się strony
Być wielbicieli Twoich mafią
Niech cud zmartwychwstania będzie pochwalony
Solą tej ziemi przez wiele lat byłaś
Wierzymy że będziesz, że się nie skończyłaś
Do Boga modły w tej intencji wnoszę
Wielu wielbicieli podnosi lament
Do cudu tego dopuść Panie
W imieniu Kujaw o to proszę
Niech nam się stanie.Amen.


Zielona wyspa to nasze miasto
Kwiaty, dywany, ogrody, stadnina
Dużo przestrzeni, nie jest tu ciasno
Korty, park linowy, place zabaw, siłownia
Grillowisko, tor rowerowy
dziesiątki spacerowych alejek
Palmiarnia, pijalnie, fontanny, tężnie
Zachody słońca i urok wschodów gdy dnieje
Stawy i mostki, kwitnące nenufary
Urasta to do symbolu, niemal jak Paryż
Ogrody Papieskie, ławka zakochanych
Ptasie koncerty i w muszli imprezy
Dla takich zjawisk warto tu żyć
Odkryj to miasto, jego historię
Piękno przyrody i inne atrakcje
Poczytaj wiersze, pamiętaj o mnie
Poprzyj projekty, istne rewelacje
Gdyby połowa z nich chociaż wypaliła
Przyszłość Inowrocławia byłaby jasna i miła
Młodzi swe życie by z miastem związali
Myślcie daleko, nie bądźcie mali
Potrzeba pracy, projektów dużych
Na wiele lat to będzie służyć.
***
Jesteś zdrojem, oazą

I to musisz rozwijać

Wszystko zgodnie z ta nazwą

Leczyć ludzi, koić pięknem i rozrywką

Inowrocław musi dawać to wszystko

Dla siebie zaś powinien stworzyć

Miejsca pracy, spokojną przyszłość dla swoich dzieci

Żebyśmy za chlebem się nie tułając mogli tu żyć

Turystyka może to zapewnić

Wiedzą to na całym świecie

Czego więc tu nam jeszcze trzeba

Dobrych projektów, które to przyniosą

Chyba wszyscy to wiecie
 Finansów pozwalających zrealizować każdą myśl przednią 
  Sieć basenów geotermalnych z gorącą wodą
  Średniowiecznego grodu przydałaby się miniatura
Przyjadą wycieczki, nie będzie trzeba zachęcać nikogo
Tak się nakręca koniunktura
Potem może starożytna osada bogactwa odkryć demonstrująca
 I odtworzona część kopalni soli, myśl najbardziej gorąca
  Przyciągnie to inwestycje niezliczone
 Da pracę, przyszłość i miastu w turystyce koronę
 Gdy jeszcze w Rynku stanie wieża ratuszowa
Jagiełło dołączy do Jadwigi na spacerze  
Któż w okolicy nas wtedy pokona?
Kto inne miejsce dla siebie wybierze?
 ***
Wykorzystajmy Grunwaldu legendę
Jagiełły związki z naszym grodem
Pokażmy to całemu światu
Niech ta historia będzie wystarczającym powodem
Król może przecież dołączyć do Jadwigi
Poprosić ją o wspólny spacer w stronę Ratuszowej wieży
Ona mężowi raczej nie odmówi
Inowrocław powinien się z tym zmierzyć.
Mało kto wie o tym że Inowrocław był ulubionym grodem Jagiełły, że tutaj mieścił się jego sztab wojenny przed i po bitwach pod Grunwaldem i Koronowem.Na tym również można oprzeć promocję miasta.Król więc powinien dołączyć do małżonki, to znakomicie przemówiło by do wyobraźni wszystkich odwiedzających Inowrocław.
To tylko niektóre z ważniejszych moich pomysłów, myślę że wszystkie warte tego żeby walczyć o ich realizację.Następnych pewnie też nie zabraknie, ciągle coś mi chodzi po głowie...... 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!