czwartek, 15 sierpnia 2019

Tyle sensacyjnych eksponatów i informacji.....a byłeś ( byłaś) tam kiedyś ?

Niebieska kamienica przy ulicy Kasztelańskiej w Inowrocławiu, warto odwiedzić to miejsce.....
To wejście do oficyny z ekspozycją archeologiczną "Askaukalis".....
Tam czeka solidna lekcja historii i cofnięcie się do czasów Szlaku Bursztynowego i potężnej aglomeracji z Askaukalis pośrodku.....
Ekspozycja jest bardzo interesująca, ale dość słabo promowana i nic nowego się tam nie dzieje.
W ostatnich latach było sporo nowych odkryć i wykopalisk w Inowrocławiu i okolicy, jednak nie pokazuje się tego nigdzie, nie trafia to na ekspozycje, na wystawy, ani do muzeum w naszym mieście........
Pisałem już w kronikach wielokrotnie o Askaukalis i Szlaku Bursztynowym, ale dzisiaj przypomnę chociaż kilka słów o osadnictwie z tego okresu w rejonie dzisiejszego Inowrocławia i okolic.
Wypada zacząć od ASKAUKALIS , wielkiego 16 ha emporium handlowego położonego u południowych obrzeży miasta, w pobliżu dzisiejszej Kruszy Zamkowej.
Była to największa na Kujawach i nie tylko osada, centrum władzy i główny ośrodek handlu i kultu dla całego regionu.
Pisał o tym w swoim "Zarysie Geografii" Klaudiusz Ptolomeusz działający w egipskiej Aleksandrii wielki badacz i geograf w II wieku n.e.
Tutaj też odkryto największy na terenie całego europejskiego Barbaricum (barbarzyńskich ziem  podbitych przez legiony rzymskie) skarb złożony ze 160 monet rzymskich i oprócz tego jeszcze innych np. celtyckich.Znajdowały się tam też sanktuaria naziemne i wziemne z budynkami świątyń, ofiarami ze zwierząt, szczątkami ludzi, naczynia ceramiczne, pozostałości po obróbce bursztynu,pracownia wytwarzająca grzebienie oraz ślady produkcji hutniczej.Ważnym odkryciem są groby księżniczek (matki i córki) z unikalnym wyposażeniem i bardzo bogatą symboliką rytuału pogrzebowego, nie znajdują w tym analogii na naszym kontynencie.
MĄTWY- tam znajdowała się okresowo działająca osada związana z przeprawą przez Noteć z niewielkim cmentarzyskiem, małym sanktuarium i depozytem monet.
INOWROCŁAW- UL. POPOWICKA
Osada przy przeprawie przez Noteć naprzeciwko Kruszy Zamkowej egzystująca od II wieku p.n.e.- V wieku n.e.Kilkadziesiąt domostw i urządzeń gospodarczych: studni, pieców, piwniczek oraz licznych spichlerzy i stodół z zapasami zboża.Małe sanktuaria i obiekty obrzędowe, najpóźniejszy z IV wieku n.e.z wielkim głazem z obrabianą płaszczyzną- ołtarzem, pozostałości obróbki bursztynu oraz liczne importy rzymskie.
RĄBIN- SOLANKI
Rozległa osada 4-5 ha stosunkowo niedawno odkryta w dolince Słonego Rowu z ponad 30 domostwami z II- IV wieku n.e. w pobliżu dwie mniejsze oraz salina z unikalną tężnią - najstarszą w Europie, pracownia bursztyniarska, piece i urządzenia związane z produkcją żelaza i wapna, miejsce obrzędowe, w którym składano spalone szczątki ludzi i pozostałości wyposażenia w tym rozbitych naczyń wytworzonych w rzymskich prowincjach nad Renem. Odkryto tam także 4 cmentarzyska- na wszystkich groby z pochówkami szkieletowymi, a na dwóch kapliczki, depozyt monet greckich i późniejszych rzymskich oraz liczne importy przedmiotowe        ( przedmioty, ozdoby i wyposażenia przywiezione lub nabyte od obcych kupców).
W pobliżu druga osada i sanktuarium z ofiarami ze zwierząt i ludzi ( dzieci) zlokalizowana w Solankach przy stawku.
JACEWO- LATKOWO
Kilka dużych osad zakładanych w okresie od II wieku p.n.e. do V wieku n.e.na obrzeżach bagien Kozłówki a tam pracownia bursztyniarska-pierwsza odkryta w Europie poza Imperium Rzymskim,  warsztat obróbki poroża, pozostałości obróbki hutniczej, importy rzymskie, obiekty obrzędowe.
ŁOJEWO- SIKOROWO-SZYMBORZE
Zespół dużych osad rozciągających wzdłuż doliny Parchani i jeziora Szarlej funkcjonujących kolejno w okresie II w. p.n.e. - V w.n.e. pracownia bursztyniarska, liczne importy rzymskie, obiekty obrzędowe ( ofiary ze zwierząt).
Szymborze- największe na Kujawach cmentarzysko użytkowane przez kilkaset lat, niestety prawie doszczętnie zniszczone przez wielowiekową eksploatację piasku.
TO TYLKO WYBRANE NAJWIĘKSZE OSADY W REJONIE NASZEGO MIASTA- a w ogóle stwierdzono w Inowrocławiu i okolicach 140 punktów osadniczych różnej wielkości w opisywanym okresie dziejów- to jest niesamowite tym bardziej że jeszcze niedawno nie mówiło się o tym wcale.Przy okazji tej ekspozycji można też zobaczyć odsłonięty fragment murów obronnych średniowiecznego Inowrocławia.To jest właśnie fragment ocalałych średniowiecznych murów obronnych widziany od drugiej strony, na tyłach kamienic......też czeka na renowację i udostępnienie do zwiedzania.Tuż obok kościół pw. Św. Mikołaja, inowrocławska fara, tam trwają prace konserwatorskie wnętrz świątyni i pewnie w tym roku pojawią się piękne Drzwi Jubileuszowe z odlanymi w brązie obrazami z historii miasta.Na przeciwko kościoła Św. Mikołaja piękny mural autorstwa Marcina Fołdy, przedstawiający księcia Kazimierza Konradowica Kujawskiego, założyciela Inowrocławia na tle panoramy grodu.
Książę również czeka na pomnik, który najlepiej gdyby stanął na skwerze przed kościołem.
Wiele jest jeszcze do zrobienia w naszym mieście, by należycie przypomnieć jego wielką historię....

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!