niedziela, 10 czerwca 2012

Roczny Bilans

 Sztandarowy projekt budowy osady starożytnej z okresu wpływów Imperium Rzymskiego

Minął rok mojej pracy na rzecz promocji naszego miasta, budowania jego pozytywnego wizerunku.
Rok od czasu założenia tej strony i nadszedł czas na takie małe podsumowanie, co przez ten czas udało mi się zrobić i jakie są plany na przyszłość.Zaczynałem na całkowicie gołej ziemi, nie mając kontaktów, zbyt wielu znajomych, niezbyt dużą ilość czasu który mogę na ten projekt poświęcić, skromne umiejętności informatyczne.Czy warto więc było się porywać z motyką na słońce? Chyba tak, bo zawsze miałem otwarty umysł, mnóstwo ciekawych pomysłów i projektów a także spory talent by to przedstawiać i zainteresować innych ludzi.
Przez ten okres zrobiłem na mojej stronie 228 postów traktujących o historii miasta, ciekawych postaciach, ważnych wydarzeniach, pięknych zakątkach, zachodzących zmianach, naszej przyrodzie itp.
Napisałem na te tematy około 400 wierszy, zamieściłem setki swoich autorskich zdjęć, przybliżyłem także w tekstach prozą wiele ważnych tematów, zarówno historycznych jak i traktujących o teraźniejszości i przyszłości Inowrocławia i regionu.
Ukazało się o mnie i o mojej pracy kilka artykułów w prasie regionalnej.Sam także napisałem artykuły do portalu MM Inowrocław, jeden przedrukowała Gazeta Pomorska.w najbliższym okresie zamierzam właśnie nadrobić pewne zaległości w tym kierunku i opublikować kilka następnych artykułów.
Brak czasu i poświęcanie niemal wszystkich chwil prowadzeniu tego bloga spowodował pewne zaległości w tym zakresie, ale mam wiele tematów i pomysłów i zamierzam to nadrobić.
Najważniejszą jednak częścią mojej pracy są pomysły i projekty promocyjne tworzone przeze mnie dla Inowrocławia, dla jego rozwoju, poprawy wizerunku, zwiększenia atrakcyjności dla turystów i kuracjuszy i co za tym idzie rozwoju turystyki, nowych inwestycji, miejsc pracy.
Pracuję usilnie też nad tym żeby uświadomić mieszkańcom miasta i regionu że warto takie projekty realizować, że to napędza koniunkturę i musi przynieść w przyszłości zasadniczą poprawę i korzyści dla regionu, miasta i jego mieszkańców.Tak to działa i takie muszą być efekty realizacji dobrych, przemyślanych projektów i inwestycji.To mnie bardzo nakręca i przez miniony rok przygotowałem kilkanaście fantastycznych ( nie boję się tego słowa ) projektów które koniecznie trzeba zrealizować i wprowadzić w życie, a przynajmniej większość z nich. To może zupełnie odmienić nasze miasto i okolice, zapewnić dynamiczny rozwój, zatrzymać na miejscu młodych i zdolnych ludzi i dać im wiele ciekawych, różnorodnych miejsc pracy.
Teraz postaram się krótko przedstawić najważniejsze, kluczowe projekty warte  realizacji :
1) Budowa skansenu osady starożytnej z okresu wpływów Imperium Rzymskiego
     Na temat napisałem kilka postów, zamieściłem wiele zdjęć i wierszy. Kto to śledzi jest już nieźle zorientowany w temacie, ale jeszcze kilka słów gwoli przypomnienia.
W Inowrocławiu i okolicy odkryto wiele śladów osadnictwa z tego okresu: emporium handlowe Askaukalis, salina z teżniami, warsztaty obróbki bursztynu, rogu, szkła, metali,warsztaty tkackie, cmentarzyska, miejsca kultu.Zorganizowano wystawę w kamienicy na Kasztelańskiej 22, ale z najnowszych wykopalisk i odkryć nie ma tam nawet jednego eksponatu.Trzeba to wszystko ściągnąć do Inowrocławia, efektownie to pokazać w skansenie i zrobić z tego wielką atrakcję turystyczną.
Oprócz ciekawej ekspozycji, elektronika: stanowiska wideo, tablice interaktywne, filmy, widowiska i festyny archeologiczne- żywa historia.Tężnie w II- IV wieku n.e są rzeczą niespotykaną i zaskakującą.
Pokazanie co się działo na naszych terenach kilkanaście wieków temu, dorobku i kultury mieszkańców tych terenów jest niezwykle ciekawe i budzi wiele emocji.Wiele szczegółów przy budowie skansenu można podpatrzyć w pierwszej na terenach Polski faktorii rzymskiej z tego okresu w Pruszczu Gdańskim.Przy budowie dużego skansenu można wykorzystać fundusze unijne w następnej transzy po 2014 roku.
2) Drugi pomysł to budowa miniatury średniowiecznego grodu.
Aby oddać wielkość, potęgę i znaczenie średniowiecznego Inowrocławia trzeba stworzyć miniaturę całego grodu z murami obronnymi, bramami, basztami, wałami, fosą, zamkiem, kościołami, sukiennicami, kamienicami, największym rynkiem w państwie w momencie lokacji itp.
Wiele rzeczy znamy, wiemy jak wyglądały, inne możemy uprawdopodobnić tak aby oddać charakter i potęgę ówczesnego miasta.Miniatura mogłaby stanąć na terenie Nowych Solanek odlana z brązu, czy wykuta z kamienia i zostać dużym magnesem turystycznym.
Tam można by wkomponować także inne ciekawe pomysły:
   - na tym wielkim średniowiecznym rynku mógłby stanąć także miniaturowy pomnik księcia Kazimierza Konradowica założyciela i twórcy Inowrocławia.
Czas największy uhonorować tego który stworzył to miasto z takim rozmachem,taka miniaturowa wersja pomnika byłaby tańsza, a wraz z grodem tworzyłaby ciekawą historyczną całość.
3)Galeria wielkich postaci związanych z naszym miastem.
Tutaj miałem kilka pomysłów: czy to duża instalacja przestrzenna w formie np. płaskorzeźb osadzonych na specjalnej konstrukcji, czy tablice np z brązu podobne jak na ulicy Królowej Jadwigi najlepiej wokół miniatury grodu w płycie wokół niej, lub przytwierdzone do murów obronnych.
Pokazały by związki z Inowrocławiem m.in.Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi,Kazimierza Jagiellończyka, Jana III Sobieskiego i innych.
4) Wydanie Przewodnika poetyckiego po dziejach i przestrzeni Inowrocławia.
Wykorzystując moje wiersze okraszone zdjęciami i rysunkami( zamierzam skorzystać z pomocy świetnego rysownika) pokazać nasze miasto poprzez wieki we wszystkim co ciekawe, tragiczne, czy piękne.
5)Wielki kryształ przedstawiający piękną, monumentalną naszą średniowieczną ratuszową wieżę.
Jeżeli dojdzie do reaktywacji naszej huty, a na to się zanosi można by za darmo zagwarantować sobie w umowie sprzedaży huty wykonanie takiego kryształu dla miasta.
Wyeksponowany byłby wielką atrakcją turystyczną, fotograficzną, znakomitą reklamą i promocją zarówno miasta jak i huty.
6)pokazanie Inowrocławskich zabytków zarówno obecnych jak i już nie istniejących w sztuce.
Nawiązanie współpracy ze szkołami, pracowniami plastycznymi, domami kultury, przekazanie im takich tematów do wykonania prac: rysunków, plakatów, rzeźb, modeli, filmów, wyklejanek, wylepianek itp.
Organizowanie wystaw, ekspozycji z wykorzystaniem tych prac czy nawet organizacja corocznych konkursów( festiwali) o takiej tematyce.
7)Powtórzenie wierceń geotermalnych, dotarcie do gorących źródeł( geolodzy twierdzą że takie są pod miastem o temp. 40-60st. C ) i stworzenie sieci basenów geotermalnych w formie dużego kąpieliska z wieloma atrakcjami.Inwestycja do realizacji przy wsparciu funduszy unijnych.
Myślę że takie kąpielisko gwarantowało by rozwój miasta i uzdrowiska.Tego bardzo w mieście brakuje.
8)Powstająca Chata tradycji kujawskich przy kompleksie pijalni wód mineralnych z palmiarnią nasunęła mi kilka następnych bardzo ciekawych pomysłów.


          -iluminowana aleja platanowa prowadząca do całego kompleksu( pijalnia- palmiarnia- chata tradycji), niesamowity efekt
          -Tam mógłby stanąć piękny, okazały (np. 2m ) kryształ w formie ratuszowej wieży
          - do chaty powinna zapraszać para Kujawiaków w ludowych strojach( manekiny)
          - jedna izba lub przynajmniej ściana powinna być poświęcona naszej kujawskiej gwarze
Na deskach  z motywami regionalnymi wypisane słowa, zwroty, zdania przypominające naszą mowę.Sala powinna nosić imię red. Henryka Lewickiego kultywującego  gwarę kujawską i autora książki " Na kujawską nutę-Czyli Benasowe pogwarki"
           - w chacie na jakimś blacie, czy postumencie mogły by się znaleźć zabytki inowrocławskie wykonane z soli, lub miniatura całego średniowiecznego grodu.
            - ściana deklaracji ( ściana zaprzysiężonych)
         Odciski dłoni i nazwiska osób deklarujących taką swoistą przysięgę pracy i miłości dla miasta oraz kultywowania historii i tradycji naszego regionu.
           -zgromadzenie w tej chacie pamiątek, przedmiotów codziennego użytku, wyrobów artystycznych używanych i wytwarzanych na tych terenach przez lata.
Tych kilka projektów zrealizowanych w chacie tradycji kujawskich uczyniło by ją niezwykle atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym miejscem.Nie było by turysty, kuracjusza a nawet i mieszkańca, który by tam nie chciał wejść, pozwiedzać, dowiedzieć się wielu rzeczy, podziwiać eksponaty, zrobić zdjęcia i o oto przecież chodzi.
9)Upamiętnienie bitwy pod Mątwami
     - park na dziko " Ku przestrodze"

Czerwony park " Ku przestrodze"
niewielkim nakładem szutrowe alejki, kwiaty i krzewy zakwitające na czerwono symbolizujące morze bezsensownie przelanej braterskiej krwi najlepszych żołnierzy Rzeczypospolitej w 1666 roku
Mała polna kapliczka i przed nią wielki kamień z wyrytą datą bitwy i rysunkiem wyciąganego z wody, ratowanego przyszłego Wielkiego Hetmana Koronnego i późniejszego króla Jana III Sobieskiego.
10)Przystań kajakowo- wioślarska na Noteci i organizowanie spływów upamiętniających bitwę pod Mątwami
11)Wydanie książki( pracy naukowej) o dziejach Inowrocławia i regionu z wykorzystaniem wyników wszystkich najnowszych badań i odkryć archeologicznych i wykorzystanie tego w promocji miasta i okolicy.W ostatnim czasie było sporo takich sensacyjnych odkryć w okolicy i trzeba by to upowszechnić skłaniając archeologów, badaczy do publikacji.Lub zrobić to w oparciu o dostęp do wyników ich badań rękoma miejscowych historyków, czy popularyzatorów historii.
12)Najnowszym projektem dla wykorzystania potencjału naszego pięknego stadionu lekkoatletycznego i rozwoju talentu młodych sportowców jest zorganizowanie szkolnej ligi lekkoatletycznej miast uzdrowiskowych w Inowrocławiu.( Może to być coroczna Spartakiada, czy kilka zawodów w roku takiej szkolnej ligi)
13)Po ostatnich sukcesach naszych piosenkarzy i zespołów pomyślałem że można zorganizować nowy festiwal piosenki.Festiwal piosenki wakacyjnej i uzdrowiskowej w Inowrocławiu w Muszli Solankowej, czy w zmodernizowanym, wyremontowanym Teatrze Letnim.
Uwzględniając sześć projektów w chacie kujawskiej wyszło tego 19 super ciekawych, atrakcyjnych pomysłów które bez wątpienia mogą odmienić to miasto.
Wielu na pewno to od razu skrytykuje i zapyta po co skansen, miniatura grodu, baseny geotermalne, olbrzymi kryształ itp. lepiej zrobić drogi, podzielić kasę między biednych itp.
To trzeba przemyśleć, na to można pozyskać środki, tak działa reklama, promocja to przynosi wielki rozwój: nowe miejsca pracy, a w konsekwencji i nowe drogi i nowe domy, sklepy, punkty usługowe, turystyka, hotele, gastronomia, nowa jakość życia, uczelnie, wydarzenia kulturalne.
W takie projekty warto inwestować, a plony przyjdą na pewno.
Dlatego nad tym pracuję i poświęcam temu niemal każdą chwilę wolnego czasu.
Taki jest pokrótce plon mojej rocznej pracy.Teraz próbuję przekonać do moich pomysłów władze miasta i tych którzy mogą pomóc doprowadzić do realizacji tych pomysłów, stworzenia szczegółowych projektów, zdobycia funduszów unijnych i innych środków finansowania.
Odbyłem już w tym kierunku kilka spotkań, napisałem kilka pism, listów i nadal będę próbował.
Co z tego wyjdzie nie wiem, ale to wypełnia moje życie oprócz Rodziny, pracy i innych pasji.
Szczegółowy opis pomysłów w poszczególnych postach w " Kronikach Inowrocławskich" wystarczy  " kliknąć" , czytać, oglądać. Przyjemnej lektury , przemyśleń i wniosków życzy autor.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!