sobota, 10 września 2011

Konradowic raz jeszcze

Książę Kazimierz Kujawski założyciel naszego miasta nie doczekał się nigdy pomnika, czy też innej poważnej formy upamiętnienia swojej postaci i wybitnych zasług wobec Inowrocławia.Stało się tak prawdopodobnie dlatego iż przez wielu kronikarzy i historyków był i jest postrzegany
jako osoba wielce kontrowersyjna, jest tak oceniany między innymi przez Jana Długosza.Jednak gdy przyjrzymy się jego działalności bliżej dochodzimy do wniosku, że wszystkie kontrowersyjne unie wojenne były chwilową polityczną potrzebą podporządkowaną dalekowzrocznym celom związanym z budowaniem odpowiedniej pozycji grodu, Kujaw i państwa polskiego.W różnych momentach dążył do ograniczenia wpływów i wielkości Pomorzan czy Krzyżaków i podejmował odpowiednie kroki polityczne.Natomiast jego zasługi wobec naszego miasta są wielkie i niepodważalne.T o on dał temu miastu prawa miejskie, z wielkim rozmachem wytyczył linię murów obronnych, siatkę ulic z położonym w centrum rynkiem i stojącym na nim kościołem  Św. Mikołaja. Rynek był niezwykle rozległym jak na owe czasy placem, w momencie lokacji największym w Polsce.Umiał korzystać z dobrych wzorców. Po pobycie we Wrocławiu poszedł w ślady rodziców Konstancji wrocławskiej i ufundował klasztor i kościół dla Franciszkanów w naszym mieście.Tuż obok nowo wybudowanego zamku książęcego, swojej siedziby.Konwent inowrocławski zalicza się do najstarszych w Polsce.Gwardian inowrocławski Mikołaj był określany w 1241 roku jako kustosz.Dowodzi to że klasztor inowrocławski stanowił kustodię obejmującą klasztory pruskie i wielkopolskie. Dopiero pod koniec XIII wieku ustąpił w godności klasztorowi gnieźnieńskiemu . Zakonnicy prowadzili kancelarię książęcą, organizowali ważne narady, zjazdy i pertraktacje polityczne oraz prowadzili działania wywiadowcze.
Konwent inowrocławski odgrywał więc głównie za sprawą naszego księcia ogromną rolę w XIII wiecznych politycznych realiach grodu i nie tylko.
Nie ulega wątpliwości, że Kazimierz Kujawski był sprawnym politykiem i mężem stanu i on stworzył potęgę i świetność naszego grodu.Stworzył go od podstaw i uczynił stolicą Kujaw.
Za to należy mu się nasze uznanie i szacunek.

Przy klasztorze franciszkańskim
Ten co go stworzył powinien stanąć
Na koniu w galopie swój miecz wznieść
W światłach na całe miasto zabłysnąć
Jak wtedy gdy gród ten śpiewał mu pieśń
Sprowadził tu zakonników, siedzibę im zbudował
Konstancja wzorce z Wrocławia mężowi dała
Swego syna na króla tu wychował
Eufrozyna dzielnie mu w tym pomagała
Henryk  Pobożny  pomocą służył
Jak zamek zbudować i do czego zakonu użyć.

Syn Konradowica urodzony i wychowany na inowrocławskim zamku kontynuował dzieło ojca i odpowiednio przygotowany pod dużym wpływem swojej matki Eufrozyny został królem i doprowadził do zjednoczenie księstw pod jedną polską koroną, naprawiając niefortunną decyzję Bolesława Krzywoustego o podziale Polski na dzielnice.To tutaj w Inowrocławiu  zrodziła się i dojrzewała myśl o zjednoczonym i silnym państwie polskim.
Jak wielki urbanista to zaprojektował
Wielki przestronny Rynek nie powstydziłby się Europy
Książę gród do wielkiej przyszłości szykował
Siatka ulic, umocnienia, kawał dobrej roboty
Zamek, klasztor i przy boku Franciszkanie
Kancelaria, pertraktacje, układy, wywiad to dla nich zadanie
Kontrowersyjne unie to tylko polityka
Osłabienie wrogów, przyszłość kraju, taktyka
Skrzywdzony, błędnie oceniany, nie doczekał chwały
A szkoda w wielkość miasta miał wkład niemały.

Kiedy stanie na placu Klasztornym miniatura klasztoru i kościoła Franciszkanów
wypadałoby pomyśleć o tym aby w pobliżu stanął pomnik tego który stworzył to miasto i sprowadził tutaj Franciszkanów.
Pomyślmy o tym poważnie to mu się po prostu należy.
Tu na placu Klasztornym obok miniatury klasztoru i kościoła sprowadzonych przez
księcia Franciszkanów powinien stanąć jego pomnik. 
 On zbudował potężny, nowoczesny gród, nadał mu prawa miejskie, zrobił swoją siedzibą i stolicą Kujaw.To także on dał  miastu herb który przez wieki niewiele się zmienił.
 W pierwotnej wersji zamiast piastowskiego orła, pośrodku zamkowych baszt była kościelna wieża.
 Wraz z żoną Eufrozyną wychował swego syna Władysława Łokietka na twórcę zjednoczonej, silnej Polski,
 Pomnik wielkiemu i dumnemu księciu Kujaw należy się jak nikomu innemu.
Powinniśmy go jak najszybciej zbudować. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za opinie! Zachęcam do zapoznania się z pozostałą zawartością strony oraz dyskusji na poruszane tematy. Zapraszam ponownie!